Devran Baba

Devran Baba

 

1942-2012. Adana’nın Kabasakal köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa Şahin Yılmaztürk’tür. İlkokulu Adana’da okudu.

 Yaklaşık 4 yaşında bağlama çalmaya başladı. Aşıklık geleneğini çevresindeki büyüklerinden öğrendi. 13 yaşından itibaren Selahattin Sarıkaya’dan (1926-1996) bağlama dersleri aldı.

 9 telli bir bağlamadan çöğüre dek tüm bağlama ailesi çalgılarını çalan Devran Baba, »Tokaç« adını verdiği ilk bağlamasını kendi yapıp at kuyruğundan tel taktı.

 1964’ten sonra Çukurova Radyosunda uzun yıllar program yaptı. Özellikle yaşadığı döneme ilişkin şiir yazmak, türkü yakmak gerektiğini vurgulayan Devran Baba, sevgiden politik sorunlara dek hemen her konuda yazmaktadır.

 

Devran Baba, şiir biçiminde bugüne dek alışılmadık yöntemler kullanıp, alışılagelmiş uyak sistemine başka uyaklar ekleyerek, birden çok uyağı aynı anda kullanan sayılı aşıklardan biri olma özelliğini taşımaktadır.

 

 

Dili ve kavramları geleceğe ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Halk ozanlarının duyarlılığı ile doğru orantılı olan geleceği yorumlama özellikleri Devran Baba’da oldukça az sayıda aşıkta görülebilecek veriler taşımaktadır. Şiirlerini, geleneksel halk şiiri tadında ancak daha somut olarak uzay çağına ya da sonraki bin yıla mesaj niteliğinde yazmaktadır.

 Devran Baba’nın, özellikle bağlama üzerindeki çeşitli denemeleri gelecek için bazı yenililere dönüşmesi açısından önemli görülmektedir.

 Devran Baba'nın türkü ve deyişleri özellikle 1980’li yıllardan itibaren değişik sanatçılar tarafından okundu.

 Devran Baba Adana'da öldü ve orada toprağa verildi.

 Devran Baba’nın şiirlerinin bir bölümü Bekir Karadeniz tarafından hazırlanan »Tarif Etme« (2001) adıyla kitap olarak yayınlandı.