Koma Amed

Koma Amedi Tanıyalım

1988 Ankara. Kürt kimliğinin, dili ve müziğinin kendini ifade etme olanaklarından tamamen yoksun olduğu, olağanüstü zor şartların hüküm sürdüğü bu zor yıllarda, Tıp fakültesi öğrenimi gören bir grup üniversite öğrencisi müzik grubu oluşturma düşüncesiyle bir araya geldi. Bu grup, Türkiye’de yaşayan Kürtlerin, amatör bir düzey fakat profesyonel yaklaşımlarla oluşturulmuş “ilk müzik grubu” sayılabilir. 1990 büyük sıkıntılarla yaratılan teknik olanaklarla, ilk albümün kaydı yapıldı.Grup kendi ismini kararlaştırdı.

 

 

KOMA AMED. Ve ilk albüm, “Kulilka Azadi”. 1991 Kürtçe’nin, Kürtçe albümün yasaklı olduğu bir dönemdi. “Kulilka Azadi” küçük bir teyple yapılan kopyalarla çoğaltılarak elden ele müzik severlere ulaştırıldı. 1992 “Kulilka Azadi” bir müzik firmasından çıktı. Albümün derlemeleri grup elemanlarının kendilerine ait ve ağırlıkla Orta Anadolu’da yaşayan Kürtlerin geleneksel ezgilerinden oluşuyor. Orijinali Kürtçe’nin Sorani lehçesinde söylenen ve Türkçe’ye “Ağlama Yar” adıyla dönüştürülen halk ezgisi “Seyran Mangi”de grubun derlemeleri arasında yer alıyor. Kulilka Azadi albümü çıktığında KOMA AMED içinde; Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Ahmet Kaya ve Mustafa Kart yer aldılar…..

1993 yılı Kürt dili, kültürü ve müziğinin gelişimi için kurumlaşmaların geliştiği yıllar.

KOMA AMED çalışmalarını İstanbul’ a “Mezopotamya Kültür Merkezi”ne taşıdı ve daha yoğun bir çalışma dönemi başladı.

KOMA AMED geçirdiği bu yıllar içinde hiç sahneye çıkmadı, çıkarılmadı.

1995 yılı Kürtlerin sosyal, siyasal, ve kültürel ifadelerinin daha güçlü hayat bulduğu bir dönem. Kürt müziği kaynakları daha olanaklı ve yoğun çabalarla açığa çıkarılıyor, giderek yeni ve çok çeşitli yorumlarla buluşuyor. Birey ve ekip çalışmalarında tecrübeler gelişiyor, deneysel yorumlar zenginleşiyor.

 

KOMA AMED, gruba katılan yeni elemanlarıyla yeni bir albüm hazırladı. “AGIR Û MIROV” adı verilen albüm, 1995’te Kom Müzik’ten çıktı.

Farklı renk ve gırtlak özellikli seslerin buluştuğu grup, birçok bölgeden derlemelerini ve beste çalışmalarını yorumladı. KOMA AMED, düzenlemelerine imza attıkları bu ikinci albümlerinde Kürtçe’nin üç lehçesine de yer verdi. Serhat, Mardin, Malatya ve Urmiye’den seçilen 6 halk ezgisinin 4’ü KOMA AMED derlemesi. Grup, dönemin tüm yakıcılığı içinden oluşturduğu müzikal duyarlılığını da 5 beste çalışmasıyla albümüne yansıttı. “Agır û Mırov” albümü içinde; Serhat , Merdan, Birkan, Fikri, Memo, Ahmet, Mehmet, Evin ve Süleyman yer aldılar.

Aynı yılın Şubat ayında İtalya’daki bir grup belediyenin çağrısı üzerine 13 şehri kapsayan “SERHILDAN” adlı turnesini gerçekleştirdi. Bu, Avrupalıların bir Kürt müzik grubuna yaptığı ilk turne çağrısıydı.

1997 bu yıllarda birçok Avrupa ülkesinde, Türkiye metropollerinde çeşitli konser ve etkinliklerde ezgilerini sunan KOMA AMED, uzun süreden beri derledikleri ve sahne repertuarlarında yoğunca yer verdikleri halk ezgilerini bir albümde toparlamak düşüncesi üzerinde durdu. Yarısı İstanbul yarısı Avrupa’da yaşamak zorunda bırakılmış elemanlarıyla KOMA AMED, iki ayrı stüdyo kaydıyla “Derguş” ismini verdiği çalışmasını tamamladı.

Albüm 1997 yılında Ses Plak’tan, 1998’de Kom Müzik’ten çıktı.

Derleme ve düzenlemeleri Koma Amed imzası taşıyan “Derguş” albümünde Serhat ve Botan bölgesi ezgileri yer aldı. Vokal ve enstrüman düzenlemelerinde önceki albümlerden farklı deneysel yaklaşımlarla buluşturulan Kürt halk ezgilerini, bu albümde 5 ayrı solo ses yorumladı. Grubun, Kürt müziği kaynağına ve bu kaynağı yorumlayışına işaret etmesi açısından özel bir çalışma olan “Derguş”, çok çeşitli kesimler, kimlikler tarafından da ilgiyle karşılandı. Yaşanan mecburi ayrılıklar grubun çalışmalarını zorlaştırıp ağırlaştırsa da, KOMA AMED her dönem yeniden toparlandı ve yarattığı müzikal geleneği sürdürdü.