Koma Sor

Koma Sor di sala 1979 de, di pesivantiya keca Kurdi Necla Baksi, Hûnermend Azad Bêwar û 3 Rêhevalen xwe, ji bo cand û peswebirine ziman û hûnera kurdi, hatiye damezrandin.Di destpeka sala 1980 de, koma Sor Kaseta xwe a yekemin li basare Nisebinê wesand, û li her car percen Kurdistane Kasseta Koma Sor hat belav kirin.

 

12.12.1980 de, li gunde Cirnike (nesike Qamislo) Necla Baksi û 16 Rêhevaleji xwe ji aliye dewlata Tirkiyê û Suriyê hatin Sehid kirin. Di we pewajoe de, endamen Koma Sor Azad Bêwar û Fehmi Davulcuoglu hatin girtin. Herdo endamen din pewendiyen wan bi hevudure neman ji ber ku ew pewajoyeke xirab bu. Azad Bêwar pisti ku ji zindane hat berdan, die sala 1987 kocberî welate Almanya bû,û kar û xebate xweyi hûnerî berdewam kirin. Di sala 1992 de li basarê Konstanz, kaseta Koma Sor a düyemin bi navê (Bexwedana Nisebine) hat wesandin û belav kirin.Di we navbere de gelek Hûnermenden Kurd di nav kar û xêbaten Koma Sor de cih girtin, û duvre serbixwe bûn. Sala 1996 li basare Duisburg Koma Sor kaseta xwe a süyemin bi navê (De Besê) wesand û belavkirin. Herweha Koma Sor di nav gelek Aheng, Sahî, Newroz û Zemawenden Kurdistaniyan cih girtiye û her di xiz**** gele xwe deyê.

Neha ji xorten Ciwan, ev bare giran hildane mile xwe. Ji bo ku Ciwanen me karibin bikin xiz**** cand û hûnera Kurdistan, divet gele Kurd ji biki pistgiriya wan, û hemu Kom û Hûnermenden Kurdistan. Ji ber ku Hûnermend bi gele xweye û Gel bi Hûnermende xweye.

Rêz silav bo hemu Kurdistaniyan.

 

Koma-Sor