Ahmet Gündağ

Ahmet Günday

 1944 yılında Fethiye'de Günlükbaşı Köyü'nde doğdu. ilkokulu köyünde, Ortaokulu Fethiye'de bitirdi. izmir Askeri Hava Lisesi, Nazilli Öğretmen Okulu, izmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü mezunudur. 5 yıl öğretmenlik yapmıştır. 

 Müzik yaşamına ilkokulda türkü söyleyerek başlayan Ahmet Günday, ortaokulda mandolin ve bağlama çalarak, Askeri Hava Lisesi'nde THM korosu kurarak müzik çalışmalarına devam etmiştir. 

 ilk ustaları, köyünde saz çalan kişilerdi. Onları dinleyerek kulaktan dolma ezgilerle, Halk Müziğinin içine girmeye başlamıştır. Köyünde müzikle ilgilenen kişilerin hor görülmemesi, halkın beğeni ile baktığı insanlar olması, onu müziğe iten ve türkülerle bütünleştiren bir insan yapmıştır Amatör müzik yaşamı 12 yıl sürmüştür. 

 1966 yılında izmir Radyosu'nun sınavlarını kazanarak, Türk Halk Müziği sanatçısı olmuştur. Böylece profesyonel müzik yaşamı başlamıştır. 

 Yurt içinde ve yurt dışında müzik çalışmaları olar Ahmet Günday 8 kez yurt dışı konserlerine ve festivallerine katılmıştır. ingiltere Langollen' de yapılan ''Folk Song'' solo yarışmasında dünya üçüncüsü olmuştur. Beş adet plak, üç adet de kaset çalışması yapmıştır Sicilya'nın ''Altın Mabet'' (Agrigento şehrinde) festivaline katılmıştır. 

 

 

Doksana yakın derleme çalışması olan Ahmet Günday, izmir Belediye ve Tarih Korolarını çalıştırmış, sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Halen E. Ü. D. T. M. K.'da Türk Halk Müziği repertuar hocalığı yapmaktadır. Mayıs 1993'de TRT izmir Radyosu Türk Halk Müziği Koro şefi olmuştur. 

 

Ahmet Günday'ın ilgili alam Semahlar ve Bozlaklar'dır. Özellikle, Semahlar üzerinde çok duruyor ve severek icra ediyor. En büyük arzusu Muzaffer Sarısözen'i görmekti. THM çalgılarının daha geliştirilmesini istiyor. 

 

 

 

Kaynak:

Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı

Dr.Atınç Emnalar 

 

 

 

Derlediği bazı türküler : 

 

Yüce dağ başında bir koyun meler-Muğla 

Bahçelerde bir kuzu- Muğla 

iki durnam gelir de Bağdat elinden-Manisa 

Koyun bende aşk oduna yanayım-Manisa 

Aydın içinde kapalı çarşı-Aydın