Enver Demirbağ

     Mendilim İşle Yolla 

      İşle Gümüşle Yolla Diyar Yar 

      Haldan Bilmez Diyar Yar 

      Söz Anlamaz Ne Çare 

                

 İçine Beş Elma Koy 

 Birini Dişle Yolla Diyar Yar 

 Halden Bilmez Diyar Yar 

 Geçti Ömrüm Ne Çare...

 

    Harput müziğinin günümüzdeki en iyi temsilcilerinden biri de; 1935 yılında Elazığ’ın Palu ilçesinde doğmuş olan Enver Demirbağ’dır. Enver Demirbağ, eskiden Harput müziğinin icracıları olan hafızlardan, Harput makamlarını ve müzik geleneğini daha çocuk yaşta öğrenmeye başlamıştır. Bunların başında ise, Hafız Mustafa Süer ve Hafız Osman Öğe gelmektedir. Enver Demirbağ, Harput müziği ile ilgili bütün repertuarını, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Folklor Arşivi’ne kazandırmıştır. Bu eserlerin sayısının 115 olması; Enver Demirbağ’ın repertuarının, Hafız Osman Öğe’den öğrendikleri ile sınırlı kaldığını göstermektedir. 

 

    Harput müziğinin icrasında gelenek çok önemlidir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Harput’ta eskiden müzikle uğraşanların çoğu hafızlıktan gelmedir. Usta çırak usûlü ile müziğe ilgisi ve yeteneği olan insanlar yetiştirilmiş, eserler ağızdan ağıza, kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar taşınmıştır. Enver Demirbağ’ da bu hafızlardan, özellikle Hafız Osman Öge’den öğrendiği Harput müziğini ve makamlarını, kendisinden sonra ki nesile yine aynı geleneksel usûllerle aktarmıştır. Günümüzdeki yeni nesil bazı icrâcılarda, Enver Demirbağ’ın nağmelerini ve tavrını, hatta bazı nağmelerdeki detonelerini dahi görmek mümkündür. Zaten bu müzik icrasındaki başarının ölçüsü de; yapılan nağmelerin bir önceki kuşağın yaptığı nağmelere ne kadar benzediğidir. 

    Enver Demirbağ, Elazığ- Harput müziğinin en iyi icracılarından birisidir. T.R.T. halk müziği repertuarında Enver Demirbağ’dan derlenmiş bir çok Harput türküsü bulunmaktadır.

 

                                                                                      Öğr.Gör.Savaş EKİCİ

 

 

Kaynaklık ettiği türkülerden bazıları:

Ahçiği yolladım urum eline, Bir şuh-i sitemkar yine saldı beni derde, Mendilim işle yolla, Oy akşamlar akşamlar...  

Enver Demirbağ, 9 Kasım 2010 tarihinde Elazğı'da yalnız yaşadığı evinde yanarak hayatını kaybetti...