Aşık Kaynari

Aşık Kaynari, Artvin Ardanuç’un Gümüşhane köyünde yaşadı. Asıl adı Mustafa’dır. Büyük bir olasılıkla Göle’de doğdu ve bilinmeyen bir sebepden dolayı ailesiyle birlikte Gümüşhane köyüne göç etti. Bazı kaynaklara göre 18.yüzyılın sonlarıyla 19.yüzyılın ilk yarısında yaşadı.

Bazı kaynaklarda ise, 19.yüzyılın ilk yarısında doğdu ve aynı yüzyılın sonlarına doğru öldü. Ancak öldüğü yer ve mezarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Anlatılara göre rüyasında Buta aldı ve yine rüyasında gördüğü Servinaz adlı kıza aşık oldu, badeli aşıklar arasına katıldı. Aşık Kaynari, mahlasıyla çalıp söylemeye başladı. 

Aşık Kaynari, hem Göle, hem de Gümüşhane yöresinde ermiş biri olarak görüldü ve sevildi. Bazı anlatılara göre, orta yaşlarda iken birden yok oldu, bir daha da kimseler onu göremedi. Ermiş olduğundan sır olup uçtuğuna inananlar da vardır. Yöre halkı böyle tanımlıyor.

Aşık Kaynari’nin bugüne dek kaynaklara aktarılmış az sayıda şiiri/türküsü bulunmaktadır.