Aşık Keşfi

1843-1910. Yusufeli’nin Zor (şimdiki adı Esenyaka) köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır.

Aşıklık geleneğinin çok belirgin yaşandığı bir köyde büyüyen Keşfi küçük yaşlardan itibaren şiire ve türküye ilgi duymaya başladı.

İlk gençliğinde Erzurum’a giderek Gaznevi Ahmet Efendi Dergahında bir süre kaldı. Bu dönemde tarikat ilişkileri de gelişen Keşfi daha sonra köyüne dönerek çiftçilikle uğraştı.

Özellikle dini konular olmak üzere hemen her dalda şiirleri bulunan Keşfi’nin bilinen en önemli eseri ise » Mevlid-i Nevebi« adlı eseridir. Bu mevlit Aşık Keşfi’nin köyünde halen Süleyman Çelebi’nin mevlidi yerine okunmaktadır.

Aşık Keşfi döneminin bilinen aşıklarından Muhibbi’yle (1823-1868) karşılaştı ve onunla arkadaşlık kurdu. Aynı zamanda Muhibbi’yi bir usta olarak da kabul eden Keşfi, dönemindeki birçok aşığın yanında oğlu Huzuri’nin de yetişmesine yardımcı oldu.

Keşfi köyünde dokunan kilim, seccade gibi bazı elişi eşyaları satmak üzere dolaştığı sırada İspir’in Salaçur (şimdiki adı Kekikli) köyünde öldü ve orada toprağa verildi..

Bugüne dek yayımlanmayan ve bilinmeyen şiirlerinin yer aldığı »Keşfi Divanı« Taner Artvinli tarafından çevrilip yayına hazırlanmaktadır.

 

 

 

 

Okudum

 

Elest-i bezminde olundum hitap

Kalubela lisanından okudum

Onun çün veririm bu söze cevap

Erenlerin ihsanından okudum

 

Niceleri vasıl oldu rahmete

Niceleri düştü anda zahmete

Yüz dört kitap nazıl oldu ümmete

Ben inandım furkanından okudum

 

Keşfi’yim derdimi aldım hocadan

İmla bildim altmış iki heceden

Saadet kazandım gündüz geceden

Pir-i Azam divanından okudum

 

 

 

 

 

Yandı Ha Yandı

 

                    Muhibbi'ye Benzek

 

Hey ağalar bu sevdaya düşeli

Kalmadı tutarım yandı ha yandı

Ne mümkündür yedi umman söndüre

Cehlim gibi narım yandı ha yandı

 

Baş olmadı felek ile çatıştım

Balçık oldum topraklara katıştım

Kerem gibi ikrah oldum tutuştum

İliğim damarım yandı ha yandı

 

Zalim neden girdin benim kanıma

Halimi arzedem ol süphanıma

Keşfi der ki bir od düştü kanıma

Aza vü etvarım yandı ha yandı