Cemal Durmuş

Cemal Durmuş

1944-2004. Şavşat’ın Mamanelis (şimdiki adı Yavuzköy) köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaokulu Şavşat’ta, sanat enstitüsünü Artvin’de okudu.

Küçük yaşlarda şiire ve edebiyata ilgi duymaya başladı. Köyüne gelip giden aşıkların etkisiyle şiire yöneldi. Ortaokul yıllarında ise şiir yazmaya ve yine aynı dönemlerde bağlama çalmaya başladı.

Özellikle yörede anlatılan Köroğlu, Ferhat ile Şirin gibi halk hikayelerini okuduktan sonra şiirle daha da yoğunlaştı.

Sanat enstitüsünü bitirdikten sonra bir devlet dairesinde görev alan Durmuş, emekli olduğu döneme dek Türkiye’nin birçok yerinde çalıştı. Her gittiği yerde karşılaştığı sorunları kendine özgü bir duyarlılıkla dile getirdi.

Şiirleri çeşitli gazete ve araştırmada yeralan Durmuş, şiirlerinde zaman zaman adını mahlas olarak kullanmaktadır.

Cemal Durmuş'un şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda yayınlandı.

Cemal Durmuş Ardanuç’un Kılarcet (şimdiki adı Bereket) köyünde öldü ve Unushev (şimdiki adı Kızılcık) köyünde toprağa verildi.

 

 

Buldum

 

Ruhumun aynası gönlümün tacı

Seni seherdeki yellerde buldum

Deryada aradım engine daldım

İçimde kaynayan göllerde buldum

 

Seni her andıkça karşıma çıktın

Sevda seli gibi gönlüme aktın

Aşkın ateşiyle kavurup yaktın

Savrulup dökülen küllerde buldum

 

Bülbül gibi gülşenimde şakıdın

Aşkın kitabını bana okudun

Sevgimizi iplik iplik dokudun

Seni düğümlerde tellerde buldum

 

Bir ceylan misali oldun şikarım

Her dem artmaktadır efkarım narım

Taşı olsam su içtiğin pınarın

Seni suda değil sellerde buldum

 

Yüzünde benlerin danelerinde

Göllerde ötüşen sunalarında

Bütün şarkıların namelerinde

Seni sazımdaki tellerde buldum

Dokunma

 

Sevgili üstadım muhterem beyim

Aldanıp da zülfiyara dokunma

Zaten bir köz düşmüş yanar özüme

Elini uzatıp nara dokunma

 

Feleğin elinden sinem yaralı

Kalbimi bir görsen dertler sıralı

Olmuşum yabanın bir Şahmaranı

Ölçülü git zehr-i mara dokunma

 

Özümü deryada saldım engine

Davul vurur derler dengi dengine

Dünyanın sefası daim zengine

Yok dururken sakın vara dokunma

 

Cemal der bilene sözün kısası

Uzaktan hoş gelir davulun sesi

Dalında güzeldir gülün goncası

Kırmaya çalışıp hara dokunma