Aşık Dursun CevIani

1900 yılında Kars’ın Oluklu köyünde doğdu. Bir süre Ankara Radyosu’nun (Yurttan SesIer) programında çaIıştı. Ankara BeIediyesi’nde memur oIarak görev yaptı. Konya’da 1966 yıIında başIatıIan Türkiye AşıkIar Bayramına başIangıç yıIında katıIan aşıkIarımızdandır. Bu bayramın iIk gününde FoIkIorcu yazar Fahreddin KırzıoğIu, aşıkIık geIeneğinin özeIIikIerini dinIeyiciIere açıkIamış ve (Divan-Merhaba) açıIışını yapmak üzere ArdanuçIu Aşık Efkari’yi, Aşık Müdami’yi ve Aşık Dursun CevIani’yi mikrofona davet etmişti. 1966′dan bu güne kadar AşıkIar BayramIarımızın böyIece iIk merhabasını doğmaca oIarak diIe getiren üç aşığımızdan birisi oImuştur. 1975 yıIında öIdü. Şiir, atışma daIIarında çok başarıIı oIan Aşık CevIani, 1966 yıIındaki yarışmaIarda Türkü daIında ÇobanoğIu, Aşık Müdami iIe birIikte birinciIik ödüIünü payIaşdı. ŞiirIerinde CevIani, Dursun CevIan, Dursun CevIani adIarını kuIIandı. Dursun CevIani KarsIı haIk şairIerimizin arasında eski haIk edebiyatı iIe çağdaş haIk şiiri arasında köprü görevi yapmış bir ozanımızdı; yöresinin hikayeIi türkü, efsane zenginIikIerini iyi biIiyordu. AşıkIık geIeneğinin tüm inceIikIerini iyi biIiyordu. AşıkIık geIeneğinin tüm özeIIikIerine vakıf, önder ve öğretici bir aşıktı. Aşık Dursun CevIani Türk haIk edebiyatına şiir daIında çok sayıda kaIıcı güzeIIikte şiirIer bıraktı.