Aşık Civani

Aşık Civani

1943 yılında Şavşat’ın Kuçen (şimdiki adı Kocabey) köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa Oral’dır. İlkokulu köyünde okudu.

 

Aşıklık geleneğini ve şiiri küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı. Askerliği bitirdikten sonra İnegöl’e yerleşti.

 

Belirli bir ustası olmayan Civani, özellikle Aşık Efkari’den etkilendi. Ancak şiirlerinde kendine özgü bir biçim geliştirdi.

 

Yüzlerce şiiri bulunan ve katıldığı değişik yarışmalarda birçok ödül alan Aşık Civani’nin şiirleri değişik dergi, gazete ve araştırmalarda aktarıldı. Birçok radyo ve televizyon programına katılan Aşık Civani hemen her konuda şiir yazmaktadır.

 

Ayrıca 19. yüzyılın son yarısında yaşamış Ermeni kökenli bir Aşık Civani daha bulunmaktadır. 

 

 

Ağla 

 

Dinle sevdiceğim yazarım name 

Oku mektubumu yar diye ağla 

Yarim uzaktadır gelemem deme 

Gurbette sevdiğim var diye ağla 

 

Bu uzak yollara erilmez deme 

Yarsiz boş sarayda durulmaz deme 

Mektupla yaralar sarılmaz deme 

Yalnızca durması zor diye ağla 

 

Mektup ile hal hatırı sorayım 

Nasip olsun cemalini göreyim 

Tel tel zülüflerin tutup öreyim 

Bu dünya başıma dar diye ağla 

 

Civani söylüyor derdim var benim 

Yarden ayrı uzak yurdum var benim 

Esen rüzgarlara sordum yar benim 

Bozuldu saçlarım ör diye ağla 

 

Aldı Gitti 

 

Gelin ahbaplarım yanı başıma 

Bir harman topladım yel aldı gitti 

Varıp dost bağına bir gül aşladım 

Koptu bir fırtına sel aldı gitti 

 

Düştüm yarenlerim bitmez telaşa 

Felek yolarımı çevirdi kışa 

Ne han idi ne bey idi ne paşa 

Benim gibi mazlum kul aldı gitti 

 

Herşey olabilir dünyamız fani 

Serseri zannetmiş ham bal kovanı 

Balını üç sefer süzdü Civani 

Eriyip süzülmüş bal aldı gitti