Aşık Daimi

Aşık Daimi (İsmail Aydın)

 

     Aşık Daimi 1932 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Erzincan'ın Tercan ilçesindendir. Ali Babaoğullarından Baba Daimi, Birinci Dünya savaşı sıralarında İstanbul'a göç etmiştir. Aşık Dami'nin iki dedesi de saz şairiydi o nedenle saz çalmayı ve söylemeyi kolayca öğrendi. Bir süre sonra da kendi deyişlerini okumuştur. İstanbul'dan ayrılarak bir süre baba diyarında kalan aşık 1950 yılında evlendi iki kızı ile iki oğlu dünyaya geldi. 1962 yılında bir daha dönmemek üzere İstanbul'a yerleşti.

 

     TRT Genel Müdürlüğü'nce açılan sınavı kazandı. O tarihten sonra kaşeli sanatçı olarak görevini sürdürdü. Zaman zaman yurtiçi ve yurtdışında konserler verdi. 17 Nisan 1983 tarihinde aramızdan ayrıldı. En çok bilinen eserleri: Ne ağlarsın, seherde bir bağa girdim, bir seher vaktinde.......

 

 

Bir Seher Vaktinde

 

Bir Seher Vaktinde İndim Bağlara 

Öter Şeyda Bülbül, Dil Yarelenir 

Bakmaz Mısın Sinemde Dağlara 

Derdim Dökmeye Dil Yarelenir

 

Boş Geçirmeyelim Gel Bu Çağları

Dolaşalım Sahraları Dağları

Bir Gün Gazel Döker Ömrün Bağları

Eser Sam  Yelleri Dal Yarelenir 

 

Daimi’yim Yanar Aşkın Çırağı

Dostun Muhabbeti Cennet Otağı

Ancak Şu Dünyada Derdim Ortağı

Sazım Figan Eder Tel Yarelenir

 

 

 

Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahim

 

Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahim,

Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama.

Göklere Erişti Figânım Ahım, 

Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama.

 

Bir Gülün Çevresi Dikendir Hardır, 

Bülbül Har Elinde Ah İle Zardır.

Ne Olsa Da Kışın Sonu Bahardır,

Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama.

 

Daimi'yem Her Can Ermez Bu Sırra,

Gerçek Aşık Olan Erer O Nûra. 

Yusuf Sabır İle Vardı Mısır’a,

Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama.

 

 

Aşık Daimi Şiirleri 

 

 

Acep O Dilberi Bulamaz Mıyım

 

Güzel yare verdim ben hayalimi

Acep o dilberi bulamaz mıyım

Felek zulmeyliyor görün halımı

Yar ile şad olup gülemez miyim

 

Nazlı güzel bilmez oldu halimden

Yitirdim turnamı uçtu elimden

Yari olan yiğit korkmaz ölümden

Dost zülfünden bir tel alamaz mıyım

 

Yar görmüyor beni ne hale düştüm

Aşkın kazanında kaynayıp piştim

Coşkun seller gibi çağlayıp coştum

Yar ile sohbete dalamaz mıyım

 

Gönlüm aşka düşmüş bir bülbül gibi

Çeşmimin yaşları çağlar sel gibi

Nazlı canan benden kaçar el gibi

Ne imiş maksadı bilemez miyim

 

Daimi yim işte budur firakım

Gece gündüz bitmez derdu merakım

Ben bir pervaneyim yar da çırakım

Kapusunda köle olamaz mıyım...>> 

 

 

Aklım Alıp Del Eyledi

 

Nedir bu hal gitmez serden

Kametimi dal eyledi

Felek ayırdı o yardan

Göz yaşımı sel eyledi

 

Seher vakti gezer iken

Ayağıma battı diken

Ben o yare gider iken

Gelme diye el eyledi

 

Yardır beni aşka salan

Söylemezem dilden yalan

Divane gönlümü çalan

Aklım alıp del eyledi

 

Yitirdim güzel eşimi

Derde yetirdi başımı

Akıttı gözden yaşımı

Çevre yanım göl eyledi

 

Daimi derim sözümü

Gafletten açtım gözümü

Mürşüde verdim özümü

Kürelerde hal eyledi...>> 

 

 

Aklımı Başımdan Nazlı Yar Aldı

 

Dem vurup dolaştı şem-e pervane

Kül eyledi vücudumu nar aldı

Bir bade içirdi çeşmi mestane

Aklımı başımdan nazlı yar aldı

 

Ebrular yay olmuş kaşları keman

Düş oldum aşkına el aman aman

Bağban oldum dost bağına bir zaman

Taze bitmiş goncalarım har aldı

 

Yeridir de deli gönül yeridir

Vefasız dost olan ömür çürüdür

Bir ah çeksem dağı taşı eridir

Şu dertli gönlümü ahuzar aldı

 

Coşunada deli gönül coşuna

Çok hal gelir aşıkların başına

Meğer dost demişim boşu boşuna

Güvendiğim dağları da kar aldı

 

Daimi'yim dönmez gider yolunca

Gönülde şad olur dostu bulunca

Mürşidi Kamile yakın olunca

İşte henüz bahçelerim gül aldı...>> 

 

 

Aldanma Ey Sofu Gel Bize Bize

 

Yerimiz uzlettir nurumuz kudret

Aldanma ey sofu gel bize bize

Yazılmış dört kitap Mana-i Hikmet

Görüldü ezelden yol bize bize

 

Biziz Muhammed'in sulbü evrahı

Bendei Hak olan sürer bu rahi

Çok Şükür tecelli etmiş ilahi

Açıldı irfanda gül bize bize

 

Pirim Hacı Bektaş Veli oturdu

Söğüt ağacından elma yetirdi

Selman arşullahtan engür getirdi

Geldi yeşil benli el bize bize

 

Kalmadı kederim gitti firağım

Hamdülillah yakın oldu ırağım

Mürşüt himmet etti yandı çırağım

Ol zaman verildi hal bize bize

 

Daimi'yim gelir alem kamusu

Münkir içindir cehennem tamusu

Terkettim dünyada arı namusu

Asla kar eylemez dil bize bize...>> 

 

 

Aldı Benliğimi Bitirdi Beni

 

Bir gerçeğe bel bağladım erenler

Aldı benliğimi bitirdi beni

Damla idim bir ırmağa karıştım

Denizden denize götürdü beni

 

Nice kabdan kaba boşaldım doldum

Karıştım denize deniz ben oldum

Damlanın içinde evreni buldum

Yine benden bana getirdi beni

 

Buhar oldum yağdım yağmurlarınan

Toprağa karıştım çamurlarınan

Piştim fırınlarda hamurlarınan

Üstadım sofraya yatırdı beni

 

Çiğnediler dişlerinen ezildim

Vücut eleğinden geçtim süzüldüm

Çaldı kalem bir deftere yazıldım

İrfan mektebine yetirdi beni

 

Daimi'yim ermişlerin ereği

Cümle varlık tabiatın gereği

Bir ölmez ananın oldum bebeği

Aldı dizlerine oturdu beni...>> 

 

 

Ali Geldi

 

Onüç asır öncesinde Şah-ı Merdan Ali geldi

Meylim kaldı goncasında Has Bahçe'nin gülü geldi

 

Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum

İlme talip olanlara bu söz gayet ulu geldi

 

Zalime iltifat etmek mazlumlara hakarettir

Gerçeklerin öz nefesi bize sabah yeli geldi

 

Zamanın ilmine göre yetiştirin neslinizi

Er olan gelsin yürüsün erdemliğin yolu geldi

 

Aşık Daimi dediler bir halkın ozanına

Boş olana boş göründü dolulara dolu geld...>> 

 

 

Aman Beni Gel Sar Beni

 

Seni sevdim canü tenden

Aman beni gel sar beni

Asla ayrılamam senden

Aman beni gel sar beni

 

Deli gönül aşka düşer

Aşkın küresinde pişer

Dalgaların serden aşar

Aman beni gel sar beni

 

Cemalin benzettim aya

Düştüm serseri sevdaya

Sevişelim doya doya

Aman beni gel sar beni

 

Sensin gönlümün çırası

Arttı sinemin yarası

Silinsin kalbin karası

Aman beni gel sar beni

 

Daimi sevdaya düşer

Gah durulur gahi coşar

Hasretin yaremi deşer

Aman beni gel sar beni...>> 

 

 

Arzeyleyip Halimizi Soranların Aşıkıyım

 

Ey gaziler ben dostların yarenlerin aşıkıyım

Arzeyleyip halimizi soranların aşıkıyım

 

Dost yolunda can verenler kendisi canan olur

Aynel yakın dost yüzünü görenlerin aşıkıyım

 

Mevcut olan cümle varlık bir madenin cevheridir

Bu aşkın gerçek sırrına erenlerin aşıkıyım

 

Senlik benlik küfrü mezhep perde imiş aşıklara

Varlığını dost yoluna verenlerin aşıkıyım

 

Cemiyette edep gerek marifettir kemalet

Hakikatin güllerini derenlerin aşıkıyım

 

Silelim gönül evinden ikilik aynasını

Karar eyleyip birlikte duranların aşıkıyım

 

Şekilden kisveden geçip dertli Daimi gibi

Özünü aşk yollarında yoranların aşıkıyım...>> 

 

 

Aşk İle Uyandı

 

Öyle bir aşık oldum ki bütün azalarım yandı

Anamdan doğduğum anda ruhum aşk ile uyandı

 

Öyle giriftar oldum ki aşk beni derbeder etti

Öyle bir hale geldim ki gören beni mecnun sandı

 

Öyle bir derde düştüm ki bu dert beni kül eyledi

Öyle bir zar eyledim ki gözyaşını aktı bulandı

 

Öyle bir güzel sevdim ki vaz gelmemin imkanı yok

Öyle bir cemal gördüm ki gönlüm ruhuyla boyandı

 

Daimi aşk ikliminde şu cihanda bedelin yok

Öyle bir feryad ettin ki feryadın arşa dayandı...>> 

 

 

Aşkın Şu Sinemi Delmeden Gel Gel

 

Medet dilber medet Allah aşkına

Aşkın şu sinemi delmeden gel gel

Kondurayım seni gönül köşküne

Ağyar sırrımızı bilmeden gel gel

 

Aşık olanların ömrü az olur

Aşıktan maşuka cilve naz olur

Bir gün gazel döker bağın güz olur

Yazık gonca gülün solmadan gel gel

 

Mesteyledin deli gönül mestedir

Yar yüzünde zülüf deste destedir

Ah elinden can bülbülü hastadır

Akibet can verip almadan gel gel

 

Çok ağladım görmez oldu gözlerim

Yare zar geliyor tatlı sözlerim

Aşkın emanettir canda gizlerim

Azrail canımı almadan gel gel

 

Daimi der nakes değil inerdesin

Siyah zülüf yar yüzüne perdesin

Aman leyla car'e yetiş nerdesin

İssız sahralarda kalmadan gel gel...>> 

 

 

Avcıyım Peşinde Gezerim Leylam

 

Aşkın tüfengini taktım boynuma

Avcıyım peşinde gezerim leylam

Bir gece üryan ol gel gir koynuma

Leblerinden bade süzerim leylam

 

Sen içirdin bana aşkın tasını

Mevlam silsin gönüllerin pasını

Yardan ayrılanlar tutar yasını

Giyinmem alları çözerim leylam

 

DAIMl'yim derdin söyler dostuna

Maşuk isen girme aşık kastına

Koyun beni yar yolunun üstüne

Böylece kazılsın mezarım leylam...>> 

 

 

Ayrılık Ölümden Beter Değil Mi

 

Gine havalandı aşk pervanesi

Düşüp aşk oduna tüter değil mi

Haberdar mı bilmem Hublar danesi

Bülbül can içinde öter değil mi

 

Dırgeyledin benden hüsnü menanın

Senin de bozulur bağın bostanın

Güzel yok mu senin dinin imanın

Senden çekticeğim yeter değil mi

 

Daimi hüsnüne kurban olayım

Arayıp ben seni kanden bulayım

Senden ayrılırsam nerde kalayım

Ayrılık ölümden beter değil mi...>> 

 

 

Bana Ne

 

Ben bülbül olmuşum dostun gülüne

Karganın konduğu daldan bana ne

Aradım özümde buldum mevlayı

Mecnunun gezdiği çölden bana ne

 

Gönlüme yazılmış cananın adı

Canan imiş aşıkların muradı

Her şeyden üstündür sohbetin tadı

Arının yaptığı baldan bana ne

 

Uyulur mu ikrarsızın sözüne

Gidilir mi cehaletin izine

Varmak istiyorum aşk denizine

Mandanın yattığı gölden bana ne

 

Dertli Daimi'yim yardır sevdiğim

Gerçek aşıklara pirdir sevdiğim

İkilikte değil birdir sevdiğim

Ben beni bilirsem elden bana ne...>> 

 

 

Bayram Gecesinde Bayram Gününde

 

Gel ey gönül zikredelim Hudayı

Bayram gecesinde bayram gününde

Umalım Huda'dan lütfü etayı

Bayram gecesinde bayram gününde

 

Müminler Hu çeker dökülür yaşlar

Hakka niyaz eyler dağ ile taşlar

Zikreder seherde envayi kuşlar

Bayram gecesinde bayram gününde

 

Cümle melaykeler secdeye iner

Hep çarhi felekler Hak diye döner

Arşı Asuman'da kandiller yanar

Bayram gecesinde bayram gününde

 

Halil İsmail'in kolun bağladı

Annesi de ciğerini dağladı

Cümle peygamberler hep kan ağladı

Bayram gecesinde bayram gününde

 

O zaman Huda'dan bir ihsan oldu

Arafat Dağında koç kurban oldu

Anda cümle cihan şaduman oldu

Bayram gecesinde bayram gününde

 

Aşıklar mey ile muhabbet eyler

Hakkı seven canlar ibadet eyler

Adettir dost dostu ziyaret eyler

Bayram gecesinde bayram gününde

 

Daimi her mührün kalbe basılır

Mescidül Kabeye kandil asılır

Kurbanlar tığlanır koçlar kesilir

Bayram gecesinde bayram gününde...>> 

 

 

Beni Bu Dert İle Öldürdün Zalim

 

Girdabı dert oldum ben bu aşk ile

Beni hicran ile doldurdun zalim

Sen halım bilmezsen yadlar ne bile

Gonca güllerimi soldurdun zalim

 

Akar gözyaşlarını benzer sellere

Kimseler düşmesin böyle hallere

Derdimi söylerim dertli kullara .

Delip şu sinemi deldirdin zalim

 

Ne olur merhamet eyle lığlıma

Geçti devran gazel düştü dalıma

Seni terk eylemek düşmez yoluma

Aklımı fikrimi aldırdın zalim

 

Hüsnün nakşolıınmuş benzer mushafa

Bir niyazım bedel yüzbin tavafa

Çok yalvardım yar gelmedin insafa

Beni bu dert ile öldürdün zalim

 

Daimi'yim eyvah beni ah beni

Nazlı canan sor kerem et gah beni

Eriştirsin maksuduma Şah beni

Gah ağlattın gah i güldürdün zalim...>> 

 

 

Beni Bu Sevdaya Salanım Gel Gel

 

Şu gönlümde baki sururi canan

Beni bu sevdaya salanım gel gel

Sardı dört köşemi kateri hicran

Aşk ile sinemi delenim gel gel

 

Dost bağında biter nevreste güller

Gül dalında öter şeyda bülbüller

Aşıkın halini ne bilsin eller

Şu müşkül halimi bilenim gel gel

 

Seni sevdim terk eyledim varımı

Dağ olsa taşımaz ahuzanmı

Avcıyam eylerem öz şikarımı

Beni şu çöllere salanım gel gel

 

Bir dost bulsam halim eylesem beyan

Mecnun gibi gezer hasretin duyan

Sen orda ben burda ömüre ziyan

Aklımı fikrimi alanım gel gel

 

Daimi derdimden dağlar zar eyler

Şu aşk ile geçen çağlar zar eyler

Sahralar ovalar bağlar zar eyler

Divane gönlümü çalanım gel gel...>> 

 

 

Benimle Ölmeye Var Sanmış İdim

 

Yaralıyım bir densizin elinden

Hilesiz hurdasız yar sanmış idim

Başım gitse dönmez idim yolundan

Benimle ölmeye var sanmış idim

 

Diyordu ben varım aşıkın yari

Bir gün vefasını görseydim bari

Menfaatten uzak riyadan ari

Özünde sözünde er sanmış idim

 

İnsan sevsem sevgi ile yarışşam

Küsülü dost ile varsam barışsam

Ayağına düşsem toza karışsam

Alırda başına kor sanmış idim

 

Dünya nedir insan nedir can nedir

Beden nedir bedendeki kan nedir

Akış nedir zaman nedir an nedir

Onu görür beni kör sanmış idim

 

Daimi'yim gayrı varmam üstüne

Gerçek olan gönül bağlar dostuna

Meğer tilki girmiş kuzu postuna

İşte böylesine aldanmış idim...>> 

 

 

Bir Gün Olur Gelir Diye

 

Arzu çekerim o yare

Bir gün olur gelir diye

Şu sinem oldu bin pare

Cananını bulur diye

 

Aşk ile bağrım ezerim

Söyler derdimi yazarım

İlde umutlu gezerim

Yar halimden bilir diye

 

Ararım lebi balımı

Kuruttu budak dalımı

Yare söylerim halımı

Göz yaşımı siler diye

 

Gördüm yari otağında

Yandırdı gençlik çağında

Yazık ömrümün bağında

Gonca güller solar diye

 

Daimi'yim bir kemterim

Kara Bağrımı döğerim

Naçarım boynum eğerim

Bu dert bende kalır diye...>> 

 

 

Bir Soysuz Gülümü Talan Eyledi

 

Benim şu ömrümün bahar çağında

Bir soysuz gülümü talan eyledi

Gam yükünü aldım gam otağından

Sinem bülbülleri nalan eyledi

 

Alemde devranım var olur diye

Özüme hakiki kar olur diye

Ben bir güzel sevdim yar olur diye

Yıktı şu gönlümü viran eyledi

 

Sandım şeker tatlı lebe bulaşık

Siyah zülüf ak gerdana dolaşık

Şu dünyada nice yaralı aşık

Canını canana kurban eyledi

 

Yanakları benzer kudret balına

Sırmadan saçbağı asmış dalına

Nazlı sevdiğim salına salına

Çıkıp bahçelere seyran eyledi

 

Çoktur Daimi'nin çevri belası

Olmuş dertli gönlüm yar müptelası

Şu serimden eser aşkın havası

Yandırdı sinemi büryan eyledi...>> 

 

 

Bize Kibriyadan Nur Geldi Geldi

 

Ervahi ezelde sulbü maderde

Bize Kibriyadan nur geldi geldi

Kalktı ara yerde kalmadı perde

Cümle aşıklara kar geldi geldi

 

Gönlümün çırası tutuştu yandı

Benim bu feryadım arşa dayandı

Kerbela çölleri kana bulandı

Bu hal müminlere zar geldi geldi

 

Tarikat yolları sürülmez oldu

Kayıptır nişanlar görülmez oldu

Hakikat bağına girilmez oldu

Muhabbet gülüne har geldi geldi

 

Mekan oldu bana dağlar yüceler

Aşkın kitabından aldım heceler

Yine çattı şu matemli geceler

Aşkı şavk ehline zar geldi geldi

 

Daimi müşküller seçilemiyor

Uğru var yollarda geçilemiyor

Nihan oldu sırlar açılamıyor

Bu zaman bizlere dar geldi geldi...>> 

 

 

Bülbül Gonca Güle Aşık Değil Mi

 

Bağban niçin esirgersin bu gülü

Bülbül gonca güle aşık değil mi

Goncaya değmesin sakın yad eli

O gonca bülbüle layık değil mi

 

Madem ki aşk ile yoğruldu Adem

Niçin eylediler bu aşkı müphem

Niçin sevgililer ediyor sitem

Seven aşıklara yazık değil mi

 

Var mıdır dünyada kam alan kişi

Akla ziyan imiş feleğin işi

Yaktı yüreğimi aşkın ateşi

Bağrım kebap oldu yanık değil mi

 

Bu nasıl sevdadır bu nasıl elem

Kargalar dem çeker bülbüller matem

Engel bırakmıyor olalım hemdem

Acep dostlar buna tanık değil mi

 

Aşık isen sürün gel dedin geldim

Ağlarken yaşını sil dedin sildim

Sen bana kahrettin ben sana güldüm

Daimi ahtına sadık değil mi...>> 

 

 

Bülbülü Şeydaya Eş Etti Beni

 

Sevgili yarenden bir name geldi

Şadu handan kılıp hoş etti beni

Sohbeti sözleri bağrımı deldi

Aşkıma aşk katıp coş etti beni

 

Dest vuraydım erenlerin camına

Gönül intizardır dost selamına

Eyvallah efendim nur kelamına

Sanki defineye düş etti beni

 

Daimi erelim can vahdetine

Aşıkız kamilin kerametine

Şükrolsun Huda'nın adeletine

Bülbülü şeydaya eş etti beni...>> 

 

 

Canı Birleştirdik Canana Geldik

 

Enelhak denilen mana özünü

Anladık sırrını ayana geldik

Hep bir idik iptidada mekanda

Serpile serpile bu yana geldik

 

Hoş bir hikayettir Adem'le Havva

Müsbet tekamülden olmadık tenha

Erdem tabiattan insana reva

Canı birleştirdik canana geldik

 

Cevherin özüdür cismi insanın

Hakkın sıfatıdır resmi insanın

Yalnız cehalettir hasmı insanın

Yıkıp yok etmeye meydana geldik

 

Mayası hakikat gevheri hüma

Tükenmez madeni bir oldu sima

Sormadılar bize kağıt diploma

Yazıldık mektebi irfana geldik

 

Daimi'yiz toplum ereğimizdir

Topluma yönelmek gereğimizdir

Toplum ile çarpan yüreğimizdir

Can ile baş ile kurbana geldik...>> 

 

 

Canların Cananı Geldi

 

Tazelensin yine demler

Canların cananı geldi

Gelsin demler gitsin gamlar

İçmenin zamanı geldi

 

Şafak vakti bülbül sesi

Güledir onun hevesi

Artık dinsin inlemesi

Baharın gülşanı geldi

 

Daimi'ye haldaş olan

Yolu ile yoldaş olan

Canlar ile gardaş olan

Gönlümün ozanı geldi...>> 

 

 

Car Günündür Yetiş Muhammet Ali

 

Temenni eyledim güzel pirime

Car günündür yetiş Muhammet Ali

Yüzümü tutmuşam desti girine

Car günündür yetiş Muhammed Ali

 

Aşığını ağlatuben güldüren

Düşkünlerin elin tutup kaldıran

Şol alemi rahmet ile dolduran

Car günündür yetiş Muhammet Ali

 

Cümle naçar kullarının sahibi

Gönüller mihmanı dertler tabibi

Evliyalar şahı Hakkın habibi

Car günündür yetiş Muhammet Ali

 

Evvel dört kapıyı izhar eyleyen

Çıkıp arşullahta kendi söyleyen

Hakikatin ummanını boylayan

Car günündür yetiş Muhammet Ali

 

Daimi der gönüllerde nur olan

Hakikatin çevresine sur olan

Dört can ile bir noktada sır olan

Car günüdür yetiş Muhammet Ali 

 

Cümle Alem Bir Can İmiş Bilmedim

 

Ben beni bilmezdim hatır kırardım

Meğer ilmim noksan imiş bilmedim

Ben insandan başka ilah arardım

Meğer kamil insan imiş bilmedim

 

Tüm vadiler gibi sahralar gibi

Sıradağlar gibi yaylalar gibi

Akan sular gibi deryalar gibi

Cümle alem bir can imiş bilmedim

 

Daimi'yim benliğime kanardım

Kendimi görmezdim eli kınardım

Kişiyi kendime düşman sanardım

Nefsim bana düşman imiş bilmedim...>> 

 

 

Cümle Aşk Ehlinin Meyhanesi Ol

 

Bulmak isterisen eğer didarı

Semine çarh vurup pervanesi ol

Terkeyle dünyada can ile varı

Muhammet Ali'nin üryanesi ol

 

Azmeyleyip bu menzile erelim

Men-aref sırrında didar görelim

Girip bahçesinde güller derelim

Hakikat mülkünün gülşanesi ol

 

Bu müminlik bir hekmettir atalar

Bir noktada canı cana katalar

Alıp seni elden ele tutalar

Erenler katının dürdanesi ol

 

Ol nazlı cananın aşkı bendedir

Şirin muhabbeti dertli candadır

Muhammet Ali'nin nuru sendedir

Fehmeyle kendini bir tanesi ol

 

Daimi kemterim çıraklar yansın

Hakikat meydanı nura boyansın

Ol Abu Kevserden içenler kansın

Cümle aşK ehlinin meyhanesi ol...>> 

 

 

Derdim Eyvallah Eyvallah

 

Şükür dostun cemalini

Gördüm eyvallah eyvallah

El uzatıp güllerini

Derdim eyvallah eyvallah

 

Pervaneyim didarına

Yanarım aşkın narına

Enel Hak Mansur darına

Durdum eyvallah eyvallah

 

Gam çekerim yar elinden

Bülbül öter zar elinden

Vardır o didar elinden

Derdim eyvallah eyvallah

 

Muhabbeti i Hak pazarım

Söyler derdimi yazarım

Ruzü şeb dilde ezkarım

Virdim eyvallah eyvallah

 

Daimi'dir ehli iman

Eylenmez gönlümde güman

Özümü dosta tercüman

Verdim eyvallah eyvallah...>> 

 

 

Derdin İle Ölsem Bile

 

Yar senden ayrı olmazsam

Dara layık olsam bile

Sırrını yad'a açmazam

Derdin ile ölsem bile

 

O yar bana nazı eder

Münkür olan bize nider

Yari görsem gamım gider

Sararuben solsam bile

 

Aşkın halinden bilirem

Ben bu dert ile ölürem

O yar var iken gülürem

Nice derde dalsam bile

 

Ah çeküben ağlamazam

Coş eyleyip çağlamazam

Yad'a meyil bağlamazam

Yardan uzak kalsam bile

 

Daimi gördüm vechini

O yar göç etti göçünü

Derim feleğin suçunu

Huzuruna gelsem bile...>> 

 

 

Dertlıyem Derdime Devaya Geldim

 

Mahitap hüsnüne mevtun olalı

Uğrayuben türlü sevdaya geldim

Sararuben soldum aşka dalalı

Dertliyem derdime devaya geldim

 

Bir didar seyrettim bezmi irfanda

O didarın şavkı kaldı bu canda

Selman ile bile Arşı Rahmanda

Yüz sürüp Kabeyi ülyaya geldim

 

Yar elinden müşkül hallere düştüm

Yazık genç ömrümde dillere düştüm

Bende mecnun oldum çöllere düştüm

Bağlanıp da saçı leylaya geldim

 

Ak göğsüne inci mercan düzelim

Bir zaman da gurbet elde gezelim

Kerem kıl halime nazlı güzelim

Elindeki meyi sehpaya geldim

 

Gel Daimi al eline sazını

Aşık çeker maşukunun nazını

Ne çabuk güz ettin ömrün yazını

Elaman deyüp de dergaha geldim...>> 

 

 

Dertli Bülbül Gibi Zarım Var Söyle

 

Sail gider isen huzuri yare

Dertli bülbül gibi zarım var söyle

Eyledim sinemi ben pare pare

Leylü nehar sönmez narım var söyle

 

Yardır şu gönlümde mihr ile mahım

Göklere erişti feryadım ahım

Acep ne haldedir zülfü siyahım

Benim bir şevkatli yarim var söyle

 

Daimi yoluna bakınsın gezsin

Gerdana inciler takınsın gezsin

Uğru haramiden sakınsın gezsin

Benim o bahçede barım var söyle...>> 

 

 

Dokun Zülfü Tellerine

 

Gider isen badı saba

Uğra canan illerine

Yürü benden selam söyle

Dost bağının güllerine

 

Yar bana verdi nevdayı

Ağlattı dertli şeydayı

Görürsen melek simayı

Dokun zülfü tellerine

 

Gör sinenin yanıkını

Gönül arar maşıkını

Hayran eyler aşıkını

Tatlı şirin dillerine

 

Keklik şahinden sakınır

Bülbül de güle bakınır

O yar kınalar yakınır

Gülden nazik ellerine

 

Daimi der ki varılsam

Gül olsam bağda derilsem

Kemer olup da sarılsam

O incecik bellerine...>> 

 

 

Dolanıp Boynuma Halkalanmayı

 

Gönül bir canana ikrar eyledi

Ötüp dost bağında şeydalanmayı

Siyah zülfün beni berdar eyledi

Dolanıp boynuma halkalanmayı

 

Bahtımı bir kara baht eylediler

Gönlümü o yare taht eylediler

Cümle aşıkanlar aht eylediler

Cananın yolunda cefalanmayı

 

Uçtu şeyda bülbül gitti yaz elden

Deli gönlüm vazgeçmiyor güzelden

İkrar etmedin mi bana ezelden

Meyvayı hüsnünle vefalanmayı

 

Aşık olan ahenk eyler saz eyler

Muhabbetin can mülkünü yazeyler

Dertli olan talep eyler arzeyler

Tabip kapusunda şifalanmayı

 

Kim ki özün aşka etti ise kul

Hakkın huzurunda oldular makbul

Daimi Hak için eyledi kabul

Leyla Leyla deyip nidalanmayı...>> 

 

 

Dost Beni

 

Arzuladım ben de dostu görmeğe

Çekti huzuruna aldı dost beni

Diz çöktüm önünde yüzüm sürmeğe

Aldı yerden yere çaldı dost beni

 

Cehalet bir perde çekti önüme

Yazık oldu baharıma ömrüme

Teselli ararken garip gönlüme

Aşkın girdabına saldı dost beni

 

Dertli Daimi'yim gurbet ellerde

Türkümüz söylenir esen yellerde

Sessiz vadilerde ıssız çöllerde

Aradı sonunda buldu dost beni...>> 

 

 

Dost Diye Diye

 

Ben gönlümü kul eyledim ehli irfana

Kamil insana

Dost elinden çekmem eli gitmem yabana

Durdum divana

Dost diye diye

 

Düştüm mürşit kemendine sardım özümü

Verdim özümü

Mürşit bana ayna oldu gördüm özümü

Serdim özümü

Dost diye diye

 

Tutuştu gönlüm elinden sönmez bir daha

Dönmez bir daha

Dosttan başka gerek mi var bir kıblegaha

Girdin dergaha

Dost diye diye

 

Oturmuş gerçek erenler sohbette sazda

Demde niyazda

İçirdi deminden saki bize birazda

Gönlüm avazda

Dost diye diye

 

Daimi'yim her an arar gözlerim seni

Özlerim seni

Alır gönül köşesine gizlerim seni

İzlerim seni

Dost diye diye...>> 

 

 

Dostları Görmeye Geldik

 

Bizler Avusturalya'ya

Dostları görmeye geldik

Anavatandan buraya

Dostları görmeye geldik

 

Bedia Akartürk bülbül

Mediha Şen bir deste gül

Hep bir sevgi hep bir gönül

Dostları görmeye geldik

 

Canan Canhoş kekik gibi

Sekişi var keklik gibi

Emmi gardaş dayı gibi

Dostları görmeye geldik

 

Candan bağlan onuruna

Gerçekliğin gururuna

Ta Sidney'e Melbourn'a

Dostları görmeye geldik

 

Daimi aşıktır size

Sevginiz şifadır bize

Hürmetim var hepinize

Dostları görmeye geldik...>> 

 

 

Dosttan Bir Armağan Gül Geldi Bize

 

Yağmur yağar kayalara ıslanır

Dosttan bir armağan gül geldi bize

Benim yarim al giyinir süslenir

Şirin leblerinden bal geldi bize

 

Şu alem maksuda erdiği zaman

Hakkın didarını gördüğü zaman

Terazi mizanı kurduğu zaman

Yeşil benli olan el geldi bize

 

Muhammet Ali'dir elinde asa

Turda tecelliyi seyretti Musa

Ruhül Kudüs oldu Hazreti İsa

Meryem'in zülfünden tel geldi bize

 

Şu gönlüm muhabbet ister dostundan

Evladı Resuldür kadim postundan

İçenler mest olur dolu destinden

Muhammet Ali'den kul geldi bize

 

Daimi der bu aşk beni çoşurur

Dalgaları gelir serden aşırır

Dağlarda dolaşan izin şaşırır

Hakikate giden yol geldi bize...>> 

 

 

Dünyalar Başıma Dar Oldu Leylam

 

Yar ben senden ayrı düştüm düşeli

İşim bülbül gibi zar oldu leylam

Aşkın dalgalan serden asalı

Dünyalar başıma dar oldu leylam

 

Figanım sığmıyor bütün cihana

Seni sevdim oldum deli divane

Sen Şem'imsin ben bin çarkı pervane

Şu özümü yakan nar oldu leylam

 

Akar gözyaşlarını benzer sellere

Mecnun oldum mekan açtım çöllere

Düşürdün bizleri dilden dillere

Sanma bu hal sana kar oldu leylam

 

Deli gönlüm her giz arz eder seni

Maksuda erdirsin cenabi gani

Yar name gönderip istedin beni

Gelemedim dağlar kar oldu leylam

 

Daimi'yim der ki görün sahipler

Fehmeyler bu halı aşka talipler

Ara yere engel olmuş rakipler

Gülümün çevresi har oldu leylam...>> 

 

 

Ehli Aşka Taşlar Atanlara Yuf

 

Evvel bizim ile ikrar eyleyip

Sonra delalete batanlara yuf

Gelip cemimize Pazar eyleyip

Anı da ağyara satanlara yuf

 

Minnetimiz vardır ulu Celiye

İkrarımız Hacı Bektaş Veli'ye

Aşıkı Hak olan yardır Ali'ye

Ehli aşka taşlar atanlara yuf

 

Hakkın didarını görmektir kastım

Yoluna fedadır can ile postum

Düşmanına düşman dostuna dostum

Ol ağyara meyil katanlara yuf

 

Can ile ser ile Hakka gelmeyip

İkiliği kalp evinden silmeyip

Evladı Ali'nin kadrin bilmeyip

Gaflet uykusunda yatanlara yuf

 

Daimi'yem ölsem dönmem sözümden

Fark etmişem kemlik yoktur özümden

Gerçek olan belli olur gözünden

Taşı mercan diye tutanlara yuf...>> 

 

 

Ela Gözlüm Yaktın Beni

 

Şu karşıdan gelen maya

Yar cemalin benzer aya

Sevemedim doya doya

Ela gözlüm yaktın beni

 

Boyun benzer ince dala

Sen düşürdün haldan hala

Canım sana kurban ola

Ela gözlüm yakma beni

 

Daimi'nin kara bahtı

Benim ile etmiş ahtı

Senin ile gönül tahtı

Ela gözlüm yaktın beni...>> 

 

 

Enel Hak Deyüp De Çeken Darını

 

Mürşütten bizlere feyzi ilahi

Erişti de gördük Hak Didarını

Sonsuz ferraşına düşer billahi

Enel Hak deyüp de çeken darını

 

Terkedüben külli vardan geçenler

Helalini haramını seçenler 

 

Pir elinden dolu bade içenler

Verir cananına külli varını

 

Zümrei Naciden al feyzi ilham

Olagör yolunda kemleri gülam

İkrara düşenler kalırlar müdam

Kalbinle açıkla bahtı yarini

 

Kendine nevsini eyleme rehber

Akibet yolunda olur bir ejder

Gayen bu esrare ermekse eğer

Teslim ol pirine bil ecvarını

 

Daimi'yi fehmet Hak ile Hak'tır

Sülbi mevalidir kemliği yoktur

Bu yollarda uğru harami çoktur

Enginlerden yürüt ol katarını...>> 

 

 

Enel Hak Diyenler Dara Dolaştı

 

Ömrüm baharının gülşen çağında

Gönlüm bir cefakar yara dolaştı

Goncalar açılmış yarin bağında

Gönül bülbüllerim hara dolaştı

 

Bu imiş aşıkın bahtı karası

Açılmaz tabibe gönül yarası

Bir an tutuşunca aşkın çırası

Döndü pervanemiz nara dolaştı

 

Daimi'yim gitti dostların göçü

Elem ile doldu gönlümün içi

Hallac'ı Mansur'un ne idi suçu

Enel Hak diyenler dara dolaştı...>> 

 

 

Ettiklerin Doğru Mudur Sen Söyle

 

Bana cevretmekten usanmayan yar

Ettiklerin doğru mudur sen söyle

Sazıma sesime uyanmayan yar

İkrarımız eğri midir sen söyle

 

Bir güzel elinden içtik şarabı

Olduk o şarabın mesti harabı

Gönül ızdırabı aşkın azabı

Çekilecek ağrı mıdır sen söyle

 

Ey dişleri inci gerdanı sedef

Yandırıp aşıkı eyleme telef

Senin kipriğinin okuna hedef

Daimi'nin bağrı mıdır sen söyle...>> 

 

 

Ezelden Didarı Gördükte Geldik

 

Sual etmen bizim hikmetimizden

Ezelden didarı gördük de geldik

Çok mana açılır ülfetimizden

Ademle cennete girdik de geldik

 

Şit olduk İdrise geldik eylendik

Hakikat rumzunu orda söylendik

Be bir nokta ile pünhan eylendik

Bir olduk birlikte durduk da geldik

 

Evvel yetmiş iki babdan seçildik

Aşkın hızarına düştük biçildik

Pir elinden dolu olduk içildik

Mektebi irfana girdik de geldik

 

Arif imiş hal içinde hal güden

Gerçek erenlerin izine giden

Yedi iklim dört köşeye hükmeden

Süleyman tahtını kurduk da geldik

 

Daimi dönmeyiz bu doğru rahtan

Beratımız geldi Ulu Dergah'tan

Biz destur almışız gül yüzlü Şah'tan

Muhabbet gülünü derdik de geldik...>> 

 

 

Felek Baharımı Kış Etti Geçti

 

Erzincan ilinde seyran ederken

Bir güzel gönlümü coş etti geçti

O nazlı yar ile devran ederken

Felek baharımı kış etti geçti

 

Ben bir güzel gördüm bağda salınır

Dedim çok salınma aklın alınır

Gören yiğitlerin bağrı delinir

Sordu hatırımı hoş etti geçti

 

Gel dedim sarayım ince belini

Dereyim bağında gonca gülünü

Sevdim muhabbetli tatlı dilini

Aşkın zehirini nuş etti geçti

 

Güzel olan sever aşık olanı

Yar aşkına sevda ile dolanı

Nasıl sevmeyeyim kendi geleni

Beni sevdalara düş etti geçti

 

Çoktur Daimi'ye aşkın cefası

Bunda yoktur aşıkların sefası

Acep o güzelin yok mu vefası

Efkarım bir iken beş etti geçti...>> 

 

 

Gardaş Özün Mürşüdüne Bendeyle

 

Marifet babında görünen hizmet

Gardaş özün mürşüdüne bendeyle

Budur hakikatta ahkamı izzet

Gardaş özün mürşüdüne bendeyle

 

Hak yüzünü görüp coşmak istersen

İlmin deryasına düşmek istersen

Yanıp bu kürede pişmek istersen

Gardaş özün mürşüdüne bendeyle

 

Bu aşıklık denen acayip haldir

Şirin muhabbettir şekerdir baldır

Eğer talip isen hicabın kaldır

Gardaş özün mürşüdüne bendeyle

 

Bilir misin nedir sureti ahsen

Kuran-ı natıktır bu cümle beden

Özge yerde Hakkı bulamazsın sen

Gardaş özün mürşidine bendeyle

 

Daimi ustadır kelamı söyler

Kendini fark eden alemi neyler

Mürşüde bend olan ummanı boylar

Gardaş özün mürşüdüne bendeyle...>> 

 

 

Gel Beri

 

Güzel sen ne salınırsın

Gel beri canan gel beri

Güzelim der alınırsın

Gel beri canan gel beri

 

Melek misin hürü müsün

Şu göklerin nuru musun

Bu fakirin yarimisin

Gel beri güzel gel beri

 

Siyah zülfün tel tel olmuş

Yanağın gülleri solmuş

Gönlüm hicran ile dolmuş

Gel beri güzel gel beri

 

Güzellerin şahısın sen

Alemlerin mahısın sen

Şu gönlümün rahısın sen

Gel beni canan gel beri

 

Daimi'yim yandım nare

Bülbül oldum düştüm zare

Şu derdime eyle çare

Gel beri canan gel beri...>> 

 

 

Gel Derdime Derman Eyle

 

İlahi mürüvvet senden

Gel derdime derman eyle

Cemalin gizleme benden

Gel derdime derman eyle

 

Alemler sultanısın sen

Hem keremler kanısın sen

Rahmeti bol ganisin sen

Gel derdime derman eyle

 

Rahim sensin Rahman sensin

Gönüllerde mehman sensin

Dertlilere derman sensin

Gel derdime derman eyle

 

Mahitabım sensin ezel

Döküldü dalımda gazel

Mürüvvet kıl şah Lemyezel

Gel derdime derman eyle

 

Daimi nicolur halım

Kurudu budağım dalım

Merhamet kıl sen al elim

Gel derdime derman eyle...>> 

 

 

Gel Seninle Dost Olalım

 

Kaçma benden uzaklara

Gel seninle dost olalım

Sakın düşme tuzaklara

Gel senimle dost olalım

 

Görünüyorsun ben gibi

Aynı varlığım sen gibi

Bir baş gibi beden gibi

Gel senimle dost olalım

 

Ben senden değilim ayrı

Ayrı görüp olma sayrı

Şu ikilik bitsin gayrı

Gel senimle dost olalım

 

Dostluk her şeyden uludur

Dostluk erdemlik doludur

Bu yol esenlik yoludur

Gel senimle dost olalım

 

Daimi dir ozanımız

Dosta fedadır canımız

Kindir bizim düşmanımız

Gel senimle dost olalım...>> 

 

 

Gelir Geçer Hayal Gibi Düş Gibi

 

Asla konmam muhannetin yurduna

Muhannetin yeli eser kış gibi

Özün saldım bir yosmanın derdine

Dolaştım bir zaman başı boş gibi

 

Bağban isen gülün yada yoldurma

Maşuk isen sırrın yada bildirme

Üç günlük dünyaya meyil aldırma

Gelir geçer hayal gibi düş gibi .

 

Aşık maşukuna sırrın bildirir

Cahillerin sözü beni öldürür

Kahpe felek güler eli güldürür

Fakat bana kalbi katı taş gibi

 

Kuşattı sevdiğim aşk libasını

Aşık olan çeker gönül yasını

Pirler bana sundu aşkın tasını

Mest oldum gezerim bir ayyaş gibi

 

Ey Daimi nedir sendeki efkar

Her şeye üzülmek ömre pek zarar

Herkesin bir dostu bir sevdiği var

Ben kalmışım perakende kuş gibi

 

 

Gezelim Bahçe Bağları

 

Gelir misin benim ile

Gezelim bahçe bağları

Sevişelim senin ile

Hoş geçirelim çağları

 

Yar dişlerin meknun gibi

Akar yaşım ceyhun gibi

Dertli gönlüm mecnun gibi

Dolaşır yüce dağları

 

Gam efkar geldi bürüdü

Yaşım sel oldu yürüdü

Kalmadı her an eridi

Şu yüreğimin yağları

 

Hak nefesin dinler gezer

Bilir misin kimler gezer

Hasta olan inler gezer

Dem devran eder sağları

 

Daimi'ye yok mu biat

Gel sevdiğim etme inat

Kirpiklerin olmuş cellat

Vurdu sineme tığları...>> 

 

 

Gitmiyor Serden Hayalı

 

Paha mıdır didarına

Şu bütün dünyanın malı

Düş oldum yar sevdasına

Gitmiyor serden hayali

 

Bezmi rahın ayan olmuş

Şu cümle aşıkanına

Seven varsa işte gelsin

Biziz ol sülbi mevali

 

Muallaktır aşkın işi

Girmeyenler uzak dursun

Men arefe agah olan

Seçer haramı helali

 

Gel beri ey cahil sofu

Eyleme kendini bedbaht

Burda haramzade olan

Çeker divanda zevali

 

Gel Daimi can Daimi

Şükrünü kesme canandan

Mahşer günü hazreti Hak

Göstersin bize cemali...>> 

 

 

Gonca Güllerini Deresım Geldi

 

Azmi rah edeyim dost illerine

Nazlı cananımı göresim geldi

Düzüldü kervanım aşk yollarına

Gonca güllerini deresim geldi

 

Deli gönlüm eyler aşk ahengini

Aradım da bulamadım dengini

Gördüm mah yüzünde üç beş bengini

Yüzüm gerdanına süresini geldi

 

Yaz gelir bahçede açılır yaprak

Türlü mor menekşe kuşanır toprak

Yanağı şavk vurur sanki bir şafak

İnce bellerini sarasım geldi

 

Düş oldum derdine dermanım yoktur

Yaremi saracak lokmanım yoktur

Yardan ayrılalı devranım yoktur

Yare bir armağan veresim geldi

 

Daimi'ye olmaz bu derdu hasret

Aşığa bilinir alemi kesret

Bu hicran elinden eyledim nefret

Yarimin halini sorasım çeldi...>> 

 

 

Gonca Gülüne Gülüne

 

Berdar oldum nazlı yarin

Zülfü teline teline

Bülbül oldum vardır zarım

Gonca gülüne gülüne

 

Bir akar pınar olaydım

Yarim testine dolaydım

Bir gümüş kemer olaydım

İnce beline beline

 

Dünya başa zindan gibi

Yanan gönlüm suzan gibi

Dalgam vardır umman gibi

Aşkın yeline yeline

 

0l gıllugıştan boşandım

Aşk libasını kuşandım

Türap oluben döşendim

Doğru yoluna yoluna

 

Daimi'yim gör neyledim

Aşk deryasını boyladım

Özümü katre eyledim

Aşkın seline seline...>> 

 

 

Gör Seher Yeli

 

Eğer gider isen yarin iline

Selamımı yare ver seher yeli

Can bülbülü hasret kaldı gülüne

O gül çehresini gör seher yeli

 

Yürüdüğün yollar duman mı dağ mı

Etrafı yeşillik bahçe mi bağ mı

O nazlı sevdiğim hasta mı sağ mı

Bir kez hatırını sor seher yeli

 

Kirpikleri oktur sineme çakar

Gören aşıkların bağrını yakar

Yarim seher vakti seyrana çıkar

Zülfünü yüzüne vur seher yeli

 

Elleri kınalı yakılar ile

Göğsü elvan elvan takılar ile

Yayladan aldığın kokular ile

Yarin çevresini sar seher yeli

 

Dertli Daimi'yim buralı olsam

Güzeller yurdunun maralı olsam

Şu gurbet ellerin kiralı olsam

Yardan ayrılması zor seher yeli...>> 

 

 

Gördü Özümü Özümü

 

Bir dilberim aşka layık

Gördü özümü özümü

Çok şükürler hup didara

Açtım gözümü gözümü

 

Gayri güzel neylerim ben

Aşk deryasın boylarım ben

Tenhalarda söylerim ben

Yare sözümü sözümü

 

Muradımı alamadım

Şadolup da gülemedim

Kayıp ettim bulamadım

Kumru bazımı bazımı

 

Varmışam aşk devranına

Yanar gönlüm suzanına

Nazlı yarin gerdanına

Sürdüm yüzümü yüzümü

 

Daimi'yim sevdiğime

Dermana varam hekime

Nazlı yardan özge kime

Kilam nazımı nazımı...>> 

 

 

Gül İle Goncaya Değişmem Seni

 

Her güzele vermem gönül tahtımı

Gül ile goncaya değişmem seni

Sen ağarttın bu karanlık bahtımı

Güneş ile aya değişmem seni

 

Gel deneme nazlı yarim deneme

Sitem taşlarını vurma sineme

Yüz Arzu'ya yüz Aslı'ya Senem'e

Şirin'e Leyla'ya değişmem seni

 

Daimi'yim sensin kanadım kolum

Ey ılık baharım çimenli yolum

Ey gözleri yaşlı ey gönlü dolum

inan ki dünyaya değişmem seni...>> 

 

 

Güzel Baharını Geçirmeden Gel

 

Gel güzelim yele verme ömrünü

Ömür bir fırsattır kaçırmadan gel

Yaşam mevsim mevsim gelip geçiyor

Güzel baharını geçirmeden gel

 

Yüz yıl yaşasan da sonu nolacak

Çürüyüp bedenler toprak olacak

Sonbahar gelince güller solacak

Bülbülü dalından uçurmadan gel

 

Dipsiz ölçek ölçmeyinen dolmuyor

Her yiğidin her dediği olmuyor

Geçen günler artık geri gelmiyor

Aşık Daimi'yi göçürmeden gel...>> 

 

 

Hak İle Birlikte Bir Oldu Gitti

 

Hakikat rumzundan mana seçenler

Hak ile birlikte bir oldu gitti

Pirler meydanında serden geçenler

Karıştı katere nur oldu gitti

 

Evvela Kur'anı enzal eyledi

Onun manasını cim dal eyledi

Ademi kendine timsal eyledi

Noktayı gönülde sır oldu gitti

 

Marifet mülküne göçemeyenler

Helal haramını seçemeyenler

Gözünü gafletten açamayanlar

Hakkın dergahından dür oldu gitti

 

Münkürün delili nevs emmaredir

Bir menzil alamaz o avaredir

Ol Ulu Divanda yüzü karadır

Yeri tamu ile nar oldu gitti

 

Daimi'yim minnetim var Hazrete

Fehmeyle nevsini düşme gaflete

Çek postunu yat köşeyi vahdete

Şimdiki insanlar şer oldu gitti...>> 

 

 

Hak İle Hak Olan Bir Cana Vardım

 

Erenler babında içtim bir dolu

Hakikatli ulu meydana vardım

Mümin müslim hepsi sürer bu yolu

Bendine bend olup erkana vardım

 

Ben bir bezirganım her ilde gezmem

Her olur olmaza metanım çözmem

İlme hizmet edip okuyup yazmam

Hak ile Hak olan bir cana vardıım

 

Mürşüdüm emretti çırağım yaktım

Açtı can gözümü didara baktım

Katre olup her dem engine aktım

Dürrü meknıın saçan bir kana vardım

 

Bu bir sırrı haktır erebilene

Hakikat gülünü derebilene

Hak bendedir benim görebilene

Enel Hak deyuben urgana geldim

 

Ey Daimi ne ustasın malın var

Arı gibi her çiçekten balın var

Hümdülillah edep erkan yolun var

Kırkların Cemi'nde Selman'a vardım...>> 

 

 

Hakkın Cemalini Gör Güle Güle

 

Göçetti katerin darü fenadan

Yerin cennet olsun var güle güle

Böyle bir takdirdir Bari Huda'dan

Hakkın cemalini gör güle güle

 

Bir Zatu Pak idin sen halin ile

Muhibbi sadıktın kemalin ile

Gidesin o baba amelin ile

Firdevs güllerini der güle güle

 

Hak rahmet eylesin bile göçünde

Kerem eyleyipte geçsin suçunda

Sual sorarlarsa kabir içinde

Orda ifadeni ver güle güle

 

Kuzuların yok ki baka peşinde

Rahmet okur yareninde eşinde

Yarın mahşer günü mizan başında

Şahın Divanına dur güle güle

 

Gönülden söylerim Daimi naçar

Gönül hüma kuştur kafesten uçar

Bu dünya fanidir gelenler göçer

Menzili kudrete var güle güle...>> 

 

 

Hakkın Dıdarını Gordugum Bu Dem

 

Şu garip gönlümü eğler gezerim

Bir zatı envere vardığım bu dem

Kendi ahvalimle okur yazarım

Hakikat gülünü derdiğim bu dem

 

Ruhumuz inandı beli bes dedik

Evladı Resula candan dost dedik

Mürşüdü kamilden himmet istedik

Hakkın didarını gördüğüm bu dem

 

Aşkı hicran ile yanar aşıklar

Aşkın badesinden kanar aşıklar

Arzuhalim yare sunar aşıklar

Menzili maksuda erdiğim bu dem

 

Muhabbet açılır ehli kamilden

Çözme metanını sakla cahilden

Faşetme sırrını gizle pahilden

Enel Hak darına durduğum bu dem

 

Daimi'yim alem binişan oldu

Çok şükür bu iller ürüşan oldu

Gönlüm ağlar iken şaduman oldu

Yareme merhemi sardığım bu dem...>> 

 

 

Halimi Sormaya Merhamet Eyle

 

Dilber sevdakarım gönlüm sendedir

Halimi sormaya merhamet eyle

Hak bilir ki senin aşkın bendedir

Halimi sormaya merhamet eyle

 

Aşkın ile ince belim büküldü

Du çeşmimden kanlı yaşım döküldü

Ah çektikçe yarelerim söküldü

Halimi sormaya merhamet eyle

 

Yeter aşığını güldür ağlatma

Ciğerciğim aşk oduna dağlatma

Varıp zülfün yad ellere bağlatma

Halimi sormaya merhamet eyle

 

Seni seven aşık yanar yakılır

Aşk hançeri şu sineme çakılır

Zülfün kement olmuş cana takılır

Halimi sormaya merhamet eyle

 

Daimi'yim eriştiğim çağlara

Bülbül figan eder iner bağlara

Mecnun olup düştüm yüce dağlara

Halimi sormaya merhamet eyle...>> 

 

 

Her Aşık İçemez Kevserimizi

 

Şol alem üstünde mahi tabanız

Ama olan görmez enverimizi

Aşıklar bezminde kutbu devranız

Her kişi alamaz gevherimizi

 

Almak isterisen eğer bir murat

Bağlan pendi yare eyleme inat

Kimin abat eyler kimini berbat

Her aşık içemez kevserimizi

 

Meftunem sevdiğim kaşında yaya

Cemalin benziyor gökteki aya

Yüzümüzü sürdük ol haki paya

Hamdülillah bulduk rehberimizi

 

İlmi hakikate amil olanlar

Farkeyler bizleri kamil olanlar

Surette görüşür cahil olanlar

Fakat görmez gizli peykerimizi

 

Daimi özümü Mansur eyledim

Küfrü delaletten menfur eyledim

Gönül sarayını mamur eyledim

Kadem mehman ettik serverimizi...>> 

 

 

Her Ne Halde İsem Bilir Dost Beni

 

Aşıkını bu menzile erdiren

Her ne halde isem bilir dost beni

Bir noktada bin bir hikmet gördüren

Her ne halde isem bilir dost beni

 

Çekip katarını yola gelene

Canım kurban olsun halden bilene

Şu gönlüm yar olmaz yüze gülene

Her ne halde isem bilir dost beni

 

Mümin olan muhabbeti hal eyler

Özünü alemde türap yol eyler

Nadan olan ismimizi pul eyler

Her ne halde isem bilir dost beni

 

Kerem eyle kurtar ulu yaradan

Ayırma bizleri cemden sıradan

Cahil olan seçmez akı karadan

Her ne halde isem bilir dost beni

 

Daimi eriştim seyran çağıma

Kumru dudu konar dal budağıma

Ben bağban olmuşum kendi bağıma

Her ne halde isem bilir dost beni...>> 

 

 

Hoyratlar Değmesin Güllerinize

 

Gücenme sevdiğim açma arayı

Bir gün geleceğim illerinize

Işıklansın gönlünüzün sarayı

Hoyratlar değmesin güllerinize

 

Bülbül şakımazdı senin yanında

Bir volkan kükrerdi kızıl kanında

Bir şafak sizinle sohbet anında

Doyamadık tatlı dillerinize

 

Orda çağıl çağıl çağlamıştınız

Saz inlerken sizler ağlamıştınız

O demde bir kemer bağlamıştınız

Ne hoş yakışmıştı bellerinize

 

Nükteler güzeldi sözler güzeldi

Gönüller güzeldi gözler güzeldi

Sakiler güzeldi yüzler güzeldi

Badeler sunmuştuk ellerinize

 

Daimi'dir muhabbetin aşığı

Muhabbettir karanlığın ışığı

O bahçenin olduk bir sarmaşığı

Dolandık sarıldık dallarınıza...>> 

 

 

İki Gonca Bitmiş Dalın Üstünde

 

Girdim dost bağına seyran eyledim

İki gonca bitmiş dalın üstünde

Laleler sümbüller boynunu eğmiş

Bülbüller ötüşür gülün üstünde

 

Dalgaları gelir sere yanaşır

Aşka düşen aşık yanar dolaşır

Nazlı yari gören gözler kamaşır

Parlıyor yeşiller alın üstünde

 

Koynu çiçek açmış bahar yaz gibi

Salınıp da gezer kumru baz gibi

Altın küpe kulağında köz gibi

Dökülmüş saçları belin üstünde

 

Sevdiğimin koynu meyvalı bağdır

Gonca güllerini derecek çağdır

Aşıklık dediğin bir ulu dağdır

Berdar olup kaldım telin üstünde

 

Daimi'de der ki kaşları hilal

Beni mecnun etti o zülfü delal

Yarimin cemali kevserden zülal

Yalnız bir beni var elin üstünde...>> 

 

 

Kaldı Bir Yıkılmış Virane Gibi

 

Bir mahi güzelin aşkı ile ben

Gezerim illeri divane gibi

Gül gibi açmadan soldu bu beden

Kaldı bir yıkılmış virane gibi

 

O yar seyran eder kumru baz ile

Mesteyler özümü hep avaz ile

Nazlı canan gelir yüzbin naz ile

Eladır gözleri şahane gibi

 

Dökülmüş gerdana zülfün telleri

İlmi hikmet okur şirin dilleri

Açmış yanağında taze gülleri

Ağzında dilleri dürdana gibi

 

Sor da hikmetinden gör ifadeyi

Sevmez miyim böyle asil zadeyi

O da benim gibi içmiş badeyi

Mest olmuş geziyor mestane gibi

 

Daimi'yim der ki benim efendim

Özüm kul eyledim bendine bendim

Unutturdu aşkı bilmiyom kendim

Bilmem deli moldum efsane gibi...>> 

 

 

Koklamaya Kıyamam Ki

 

Bu gün canan geldi bize

Dudak saki diller meze

Yarim tazelerden taze

Koklamaya kıyamam ki

 

Benim yarim güle benzer

Ovada sümbüle benzer

Şakıyan bülbüle benzer

Sohbetine doyamam ki

 

Yıldız gibi muallakta

Doğarken gördüm şafakta

Gerdanında nokta nokta

Benlerini sayamam ki

 

Bozucuya dahil miyim

Uyur gezer gafil miyim

Madem Aşık Daimi'yim

Ben cahile uyamam ki...>> 

 

 

Kuşlar Yare Vardınız Mı

 

Havada uçuşan kuşlar

Nazlı yare vardınız mı

Geçti bahar geldi kışlar

Kuşlar yare vardınız mı

 

Yücelerden uçup gelen

Soğuk sular içip gelen

Dost ilinden geçip gelen

Kuşlar yare vardınız mı

 

Benim yarim gençler genci

Dişleri incidir inci

İki cihanda birinci

Kuşlar yare vardınız mı

 

Benim yarim pek nazlıdır

Kendi bülbül avazlıdır

Eli sedefli sazlıdır

Kuşlar yare vardınız mı

 

Daimi'yim durmaz gezer

Zülüfler gerdanı çizer

Al elleri şerbet ezer

Kuşlar yare vardınız mı...>> 

 

 

Külli Vardan Geçmeyince

 

Her kişi aşık olamaz

Pir dolusun içmeyince

Arasa didar bulamaz

Külli vardan geçmeyince

 

Ta ezelden adetimiz

Yare yar muhabbetimiz

İzhar olmaz vahdetimiz

Hakikate göçmeyince

 

Aşık olan ar mı eyler

Şol alemde kar mı eyler

Sefil bülbül zar mı eyler

Gonca güller açmayınca

 

Helal karım haram yemem

Yolumda kemlik eylemem

Her kişiye beli demem

Müşkülümü seçmeyince

 

Daimi'yim der erilmez

Bu sır ağyara verilmez

Meydanda Pazar görülmez

İnci gevher saçmayınca...>> 

 

 

La İlahe İllallah

 

Gece gündüz okuram

La ilahe illallah

Bülbül oldum şakıram

La ilahe illallah

 

Alemlerin hudası

Oldum pirin gedası

Gönüllerin cilası

La ilahe illallah

 

Mümin olur takınan

Kör nefisten sakınan

Dört kitapta okunan

La ilahe illallah

 

Münkür olan azılı

Bu defterden kazılı

Dört kitapta yazılı

La ilahe illallah

 

Aşıklara sevdası

Eser aşkın havası

İmamların duası

La ilahe illallah

 

Hakikatin çırası

Müminlerin töresi

Geldi hakkın süresi

La ilahe illallah

 

Müminlerin topusu

Muhabbettir tapusu

Sekiz Uçmak kapusu

La ilahe illallah

 

Düştük Hak taktirine

Varılmaz tedbirine

Seltna'nın keşkürüne

La ilahe illallah

 

Gider Şaha siyadet

Oldu bize bu adet

Ehlimana şahadet

La ilahe illallah

 

Dört kapının çırağı

Müminlerin durağı

Yerin göğün direği

La ilahe illallah

 

Şen olur aşk otağı

Açılır cennet bağı

Okunur seher çağı

La ilahe illallah

 

Daimi'nin yücesi

Geldi Kadir gecesi

Cebrailin hecesi

La ilahe illallah...>> 

 

 

Leyli Leyli

 

Yüce dağ başında kar bölük bölük

Şimdi seyran çağı gel leyli leyli

Şu sinemde olan yareler delik

Kadir kıyametimi bil leyli leyli

 

Sürüler yayıldı bayıra kıra

Nazlı sevdiğimin benleri sıra

Aşkın yarasıdır bendeki yara

Çeşmimin yaşını sil leyli leyli

 

Sevdiğimin boyu benzer nergize

Sürmeler çektirmiş o ela göze

Lütfeyle sevdiğim bazı gel bize

Gönülde mihmanım ol leyli leyli

 

Kurtulmadım asla gamdan firaktan

Unutamam seni gözden ıraktan

Gece gündüz budur dileğim Haktan

Sende benim gibi ol leyli leyli

 

Daimi'yim düştüm sevda badına

Doyamadım nazlı yarin tadına

Dertli kerem gibi aşkın oduna

Yana yana oldum kül leyli leyli...>> 

 

 

Lütfedip Yaremi Sar Nazlı Güzel

 

Bu nasıl devrandır bu nasıl demdir

Gel bazı halimi sor nazlı güzel

Ruzu şep çektiğim hicrandır gamdır

Ne müşkül haldeyim gör nazlı güzel

 

Aşkın bülbül gibi beni zareler

Çıkardım alleri giydim kareler

Bulamadık şu derdime çareler

Lütfedip yaremi sar nazlı güzel

 

Hülyalar ederim coş eder gönlüm

Ömür baharını kış eder gönlüm

Aşkın zehirini nuş eder gönlüm

Sensin şu özüme kar nazlı güzel

 

Nazar kıl gönlümün yanan narını

Aşığım çekerim aşkın darını

Dağ olsa taşımaz ahuzarımı

Dünyalar başıma dar nazlı güzel

 

Daimi der şeker misin bal mısın

Lale misin sümbül müsün gül müsün

Huri misin melek misin kul musun

Bilinmiyor öten giz nazlı güzel...>> 

 

 

Mademki Ben Bir İnsanım

 

Kainatın aynasıyım

Mademki ben bir insanım

Hakkın varlık deryasıyım

Mademki ben bir insanım

 

İnsan hakta hak insanda

Arıyorsan bak insanda

Hiç eksiklik yok insanda

Mademki ben bir insanım

 

İlim bende kelam bende

Nice nice alem bende

Yazar levhi kalem bende

Mademki ben bir insanım

 

Bunca temenni dilekler

Vız gelir çarkı felekler

Bana eğilsin melekler

Mademki ben bir insanım

 

Tevrat'ı yazabilirim

İncil'i dizebilirim

Kuran'ım sezebilirim

Mademki ben bir insanım

 

Enel Hakkım ismim ile

Hakka erdim cismim ile

Benziyorum resmim ile

Mademki ben bir insanım

 

Daimi'yim harap benim

Ayaklarda türap benim

Aşıklara şarap benim

Mademki ben bir insanım

 

 

Mecnun Edip Saldı Çöllere Beni

 

Ela gözlü nazlı yarin sevdası

Mecnun edip saldı çöllere beni

Çoktur o güzelin bize cefası

Mecnun edip saldı çöllere beni

 

Bülbül oldum dost bağına giderim

Yar halım bilmezse ya ben niderim

Avcı oldum dost izini güderim

Mecnun edip saldı çöllere beni

 

Benim o güzelim ruhi revanim

Bakmıyor halime artar figanım

Bozuldu dünyada çarhi devranım

Mecnun edip saldı çöllere beni

 

Gülemedim şu dünyada ağladım

Derdime dert ile merhem bağladım

Hicran ateşiyle yürek dağladım

Mecnun edip saldı çöllere beni

 

Daimi'yim devranım var demim var

Yardan ayrılmışam bitmez gamım var

Bu çeşmimden akan kanlı nemim var

Mecnun edip saldı çöllere beni...>> 

 

 

Medet Şahım Mürvet Şahım

 

Koyma bizi arasatta

Medet Şahım mürvet Şahım

Kurtar bizi zulumatta

Medet Şahım Mürvet Şahım

 

Kerem eyle Şah'ı Merdan

Sensin ol dermani derdan

Etme alemde sergerdan

Medet Şahım Mürvet Şahım

 

Seni sevdim camı tenden

Eyle bizi şadü handan

Mahrum eyleme ihsandan

Medet Şahım Mürvet Şahım

 

Rahmeti kesme kulundan

Ayırma doğru yolundan

Düşkünlerin tut elinden

Medet Şahım Mürvet Şahım

 

Daimi kemine kuldur

Gönlümü nur ile doldur

Nevsi ammeremi öldür

Medet Şahım Mürvet Şahım...>> 

 

 

Menem

 

Sırri nümeyan menem

Tefsiri Kuran menem

 

Bilenlere hikmeti

Şuleyi rahman menem

 

Men bilmişem kendimi

Baği gülistan menem

 

Vardır aşka pazarım

Arifi merdan menem

 

Feth ettim nefs kalesin

Ol hakka yezdan menem

 

Kabeyi Ekber oldum

Ol hakka mekan menem

 

Ne alemi vahdetim

Enveri zişan menem

 

Can verdim Hak rahına

Hüseyn-i kurban menem

 

Geçtim alem içinde

Ol raha kervan menem

 

Nazlı canan aşkına

Berdari urgan menem

 

Dürrü gevherim vardır

Ol bahri umman menem

 

Nümeyandır esrarım

Defneli viran menem

 

Hem Ali Haydarem ki

Ol cüzi imran menem

 

Öyle bir sultanım ki

Mülke Süleyman menem

 

Su cümle aşıkana

Dem ile devran menem

 

Sülbi elhetayım ki

Arife ferman menem

 

Bahri hakikat oldum

İlmi cavidan menem

 

Bil cümle alem üzre

Şems ile taban menem

 

Açamadım sırrımı

Yol ile erkan menem

 

Fehmeyle beni nadan

Ol ehli irfan menem

 

Ol fırdevsi alada

Huriyi gıhman menem

 

Musa'yı imraneye

Ol tun sinan menem

 

Gah çıkarım arş üzre

Alemi seyran menem

 

Fehmeyledim ben halı

Delili burhan menem

 

Gah inerim engine

Turab-ı cihan menem

 

Verdim dosta varımı

Ol merdi meydan menem

 

Cehennemde münkire

Ateşi suzan menem

 

Kayıptır meskenimiz

Güşet lamekan menem

 

Sevenlerin gönlünde

Hem kadim mehman menem

 

Ol bezmi marifette

Çırağı ruşen menem

 

Ol sarraf pazarında

İnciyi mercan menem

 

Bendeyi tarikata

Aht ile peyman menem

 

Söyle gel ey Daimi

Şahı Horasan menem...>> 

 

 

Muamması Gizli Manayı Söyle

 

Ben bir öküz gördüm çıktı zafere

Onun dağıttığı yuvayı söyle

Nefsin tuzağına düştü bir kere

Onun kaybettiği davayı söyle

 

O öküz misafir oldu Musa'ya

Düşürdü Musa'yı derde tasaya

O öküz ihanet etti Asa'ya

Sırtına yediği sopayı söyle

 

O öküz ahırda kırdı yuları

Musa'nın küpünden içti suları

Kaçtı Mıısa'cığın hep uykuları

Muamması gizli manayı söyle

 

Öküz firar etti Ağrı Dağı'na

Gitti girdi ejderhanın bağına

Ejderha öküzü al kursağına

Midesi bozuldu ikrahı söyle

 

Yeter ey Daimi yorma özünü

Arif olan anlar senin sözünü

Biliyorsan o öküzün izini

Aşık mısın be hey enayi söyle...>> 

 

 

Muhammet Ali'nin Yolundan Geldim

 

Ey erenler gelin nazar eyleyin

Hakikat bağının gülünden geldim

Açtım metahımı pazar eyledim

Bezmi muhabbetin gölünden geldim

 

Azmeyleyip nazlı pire dayandım

Himmet etti gafletlerden uyandım

İçtim dolusunu nura boyandım

Firdevsi alanın elinden geldim

 

Münkürler düşerler gümana pasa

Devranımız vardır düşmeyiz yasa

Göklere çekildi Hazreti İsa

Hazreti Meryem'in telinden geldim

 

Arif olan kişi irfana gelsin

Men aref sırrını fehmedip bilsin

Aşk ehli olanlar nasihat alsın

Muhammet Ali'nin yolundan geldim

 

Daimi'yim vardır ülfetim nazım

Erenler bağında kumruyam bazım

Özbe öz dedemdir Musayi Kazım

İmamı Rıza'nın belinden geldim...>> 

 

 

Ne Müşkül Haldeyim Bil İnsaf Eyle

 

Ey nazlı sevdiğim mestane gözlüm

Ne müşkül haldeyim bil insaf eyle

Şahin kırdı kanadımı kolumu

Bunaldım çöllerde gel insaf eyle

 

Bu aşkın ateşi gizli tendedir

Damardadır iliktedir kandadır

Derdin bende ise derman sendedir

Elimi eline al insaf eyle

 

Doldurmuş testiye yayla suyunu

Selviler kıskanır usul boyunu

Türkmen misin öğreneyim soyunu

Çatma kaşlarını gül insaf eyle

 

Hoş geliyor bana sitemin nazın

Mest ediyor beni bülbül avazın

Geçmeden baharın bitmeden yazın

Dili süt dudağı bal insaf eyle

 

Mor zülüfün ak gerdana düşmesi

Daimi'nin sinesini deşmesi

Sensin aşıkların hayat çeşmesi

Ak biraz kalbime dol insaf eyle...>> 

 

 

Nuri Ahmet Nesli İmamda Kaldı (Bilir Misin Sofu Sualim Vardır Şiirine Cevaptır.)

 

Hem söyleyim hem de beyan edeyim

Nuri Ahmet nesli imamda kaldı

Hakikat sırrını ayan edeyim

Kırkların mekanı pünhanda kaldı

 

Gör sual içinde sual sorarlar

Aşkın tarağıyla seni tararlar

Per kanattır se noktayla ararlar

Pe-ka-ja-ça ile harfanda kaldı

 

Kırsak yezitlerin bağrın taşını

Akıtsınlar gözden kanlı yaşını

Eğer sorar isen Şahın Başını

Yedi oğul kesen Rahban da kaldı

 

Nurumuzdan halkeyledik İsa'yı

Firavuna nisbet verdik asayı

Eğer sorar isen Turi Musa'yı

Yazılıpka nutki İmran da kaldı

 

Daimi kemterim hikmet arisi

Hatmolüben geldi beytin gerisi

İsmail'e inen koçun derisi

Ol Emrü Ümmiye Sultan'da kaldı...>> 

 

 

O Kaşların Bütün Cihana Bedel

 

Salını salını gelen sevdiğim

O kaşların bütün cihana bedel

Yad güzele meyil katan değilim

Ömrüm feda olsun bu cana bedel

 

O siyah zülfünü gerdana asma

Ararım bulunmaz sen gibi yosma

Hüsnüne nakşolmuş allemel esma

Gözlerin fel fecri Kur'an'a bedel

 

Geceler düşümde eylerim sayık

Giyin al yeşili hep sana layık

Hep güzeli sana tutam halayık

Bir telin Yusuf'u Kenan'a bedel

 

Ak göğsüne gonca güller takışın

Kimseye benzemez senin yakışın

Lütfedip naz ile bir kez bakışın

Yüz bin huri onbin gılmana bedel

 

Daimi'yi aşka saldın ne yaman

Alemde sergerdan oldum elaman

Şu gönlüme attı sendeki rüşan

Bu muhabbet nice devrana bedel...>> 

 

 

Ol Cemalulahın Pervanesiyem

 

Sırrı sır eyledim vardım canana

Ol cemalullahın pervanesiyem

Bir niyaz eyledim sahi mugana

Ol cemalullahın pervanesiyem

 

Hünkar Hacı Bektaş sahi evliya

Göründü bizlere nuri kibriya

Tevekkül babında olur mu riya

Ol cemalullahın pervanesiyem

 

Özün kul eyleyip birliğe satan

Türap olup Babı Rıza'ya yatan

Mahrum kalmaz mürşit yedini tutan

Ol cemalullahın pervanesiyem

 

Muhabbetle olmuş şu gönlüm kuşat

Mürşüde varanlar olurlar irşat

Bir esrara vakıf olur harabat

Ol cemalullahın pervanesiyem

 

Daimi'yim der ki şar gönlümüzde

Gezmeyiz yabanda yar gönlümüzde

Hakikatli olan kar gönlümüzde

Ol cemalullahın pervanesiyem...>> 

 

 

Ol Nazlı Pirimin Pervanesiyem

 

Gönül hanesine kadem gelenler

Ol nazlı pirimin pervanesiyem

Car diyen kulların elin alanlar

0 nazlı pirimin mestanesiyem

 

Hayranım efendim lebin lalına

Doymak olmaz lezzetine balına

Şeyda bülbül kondu aşkın dalma

01 nazlı pirimin mestanesiyem

 

Eser gönlümüzde hakikat yeli

Çok şükür açıldı muhabbet gülü

Desti kudretinden içtim bir dolu

Ol nazlı pirimin mestanesiyem

 

Nefsin askeriyle ederiz cengi

Durmaz dalgaların aşkın ahengi

Hakikat rahmin pirdir pörşengi

Ol nazlı pirimin mestanesiyem

 

Dertli Daimi'yim yololdum kaldım

Aşkın ateşine kül oldum kaldım

Bir piri muğana kul oldum kaldım

Ol nazlı pirimin mestanesiyem...>> 

 

 

Ötme Bülbül Ötme Gönlüm Hoş Değil

 

Bülbülün sesinden inledi bağlar

Ötme bülbül ötme gönlüm hoş değil

Yarından ayrılan her zaman ağlar

Ötme bülbül ötme gönlüm hoş değil

 

Seher vakti dertli bülbül ağlama

Ateşinle yüreğimi dağlama

Bir gül için karaları bağlama

Ötme bülbül ötme gönlüm hoş değil

 

Dertli Daimi'yim gönül sevdada

Baştan başa gülen var mı dünyada

Ben gurbet ellerde nazlım sılada

Ötme bülbül ötme gönlüm hoş değil...>> 

 

 

Ruhum Uyandı Uyandı

 

İçtim erenler demini

Ruhum uyandı uyandı

Gördüm kırkların Cemini

Nura boyandı boyandı

 

Evvel sofu eşler geldi

Dostur deyu gülbenk aldı

Mürşüt anda himmet kıldı

Çırak uyandı uyandı

 

Sürüldü semah havası

Biçildi birlik libası

Yayıldı kudret lokması

Erkan dolandı dolandı

 

Budur erenlerin yolu

Açıldı marifet gülü

Coş etti hakikat seli

Aktı bulandı bulandı

 

Daimi dilimde virdim

Hakkın didarını gördüm

Hakikat şehrine girdim

Bennik talandı talandı

 

Ruhum uyandı uyandı

Gördüm kırkların Cemini

Nura boyandı boyandı

 

Evvel sofu eşler geldi

Dostur deyu gülbenk aldı

Mürşüt anda himmet kıldı

Çırak uyandı uyandı

 

Sürüldü semah havası

Biçildi birlik libası

Yayıldı kudret lokması

Erkan dolandı dolandı

 

Budur erenlerin yolu

Açıldı marifet gülü

Coş etti hakikat seli

Aktı bulandı bulandı

 

Daimi dilimde virdim

Hakkın didarını gördüm

Hakikat şehrine girdim

Bennik talandı talandı...>> 

 

 

Sefil Bülbül Öter Şimdi

 

Bahar geldi bağımıza

Gonca güller biter şimdi

Nazar eyle çağımıza

Sefil bülbül öter şimdi

 

Terk olayım külli vardan

Çıkıp gidem bu diyardan

Ayrı düştüm nazlı yardan

Hasretimle tüter şimdi

 

Dağ başında kar olurmuş

Dünya başa dar olurmuş

Bu dert bize zar olurmuş

Artık hicran yeter şimdi

 

Olur güzelin vefası

Çoktur aşığın cefası

Benimle yarin sefası

Beterinden beter şimdi

 

Daimi'yim der gezelim

Döküldü gitti gazelim

Benim o nazlı güzelim

Ele meyil katar şimdi...>> 

 

 

Semah Dönmek Bize Ali'den Kaldı

 

Evvel yol erkanı sürdüğüm demler

Semah dönmek bize Ali'den kaldı

Hakikat gülünü derdiğim demler

Semah dönmek bize Ali'den kaldı

 

Mümin olan sürer bu kadim rahı

Ziyaret eyledik ulu dergahı

Kırkların ceminde yaptı semahı

Semah dönmek bize Ali'den kaldı

 

Mümin olanlarda nişan bilinir

Mürşidi kamilden ilham gelinir

Tarikat babında menzil alınır

Semah dönmek bize Ali'den kaldı

 

Riayet eyledik bir gerçek zata

Teberra okurlar eğri sıfata

Dört kapı sırrını geldik ispata

Semah dönmek bize Ali'den kaldı

 

Daimi'yim bu menzile göçmeli

Yetmiş üç farz ile müşkül seçmeli

Talip olan hicabını açmalı

Semah dönmek bize Ali'den kaldı...>> 

 

 

Sen Sahi Lokman'a Benzersin Turnam

 

Gitme turnam gitme nerden gelirsin

Sen nazlı canana benzersin turnam

Her bakışta beni mecnun edersin

Sen kaşı kemana benzersin turnam

 

Turnam gökyüzünde pervane döner

Maşuk aşıkına badeler sunar

Aşar karlı dağı engine konar

Sen mahi tabana benzersin turnam

 

Üzülüdür deli gönlüm üzülü

Mah yüzüne çifte benler düzülü

Seni sevmeyenler haktan yüzülü

Abdal Pir Sultan'a benzersin turnam

 

Bu yanada telli turnam bu yana

Çevirme yüzünü bizden o yana

Az gelmiş emsalin fani cihana

Yusuf u Kenan'a benzersin turnam

 

Daimi'yim aşkın sinemi yakar

Ah ile feryadım semaya çıkar

Vuruldum sinemden kanlarım akar

Sen Şah'ı Lokman'a benzersin turnam...>> 

 

 

Sevdalar Serime Doldu Da Geçti

 

Gel nazlı sevdiğim zülfü delalım

Sevdalar serime doldu da geçti

Çekilmez bu dertler nicolur halım

Hasretin sinemi deldi de geçti

 

Yardan özge kime kılam nazımı

Lütfü kerem eyle duy avazımı

Uçurdum elimden kumru bazımı

Divane gönlümü çaldı da geçti

 

Aşkıyla dönerim pervane gibi

Kaldı ömrüm bağı virane gibi

Bilmem deli miyim divane gibi

Aklımı başımdan aldı da geçti

 

Ben bir güzel gördüm düştüm izine

Sürmeler çektirmiş ela gözüne

Siyah zülüfleri dökmüş yüzüne

Beni sevdalara saldı da geçti

 

Daimi'yim eder devran çağımda

Döküldü yaprağım dal budağımda

Möhnet ile beklediğim bağımda

Gazel vurdu güller soldu da geçti...>> 

 

 

Sevdası Başımda Kalan Yar Gitti

 

Danya zindan görünüyor gözüme

Sevdası başımda kalan yar gitti

Ne yaptımsa hiç gelmedi sözüme

Aklımı fikrimi alan yar gitti

 

Sabahtan varmıştım bağlar başına

Hiç ummazdım o yar çıktı karşıma

Ben onunla olmuş idim aşina

Ateşi gönlüme dolan yar gitti

 

Elveda ey gözü ceylan elveda

Elveda ey boyu fidan elveda

Dertli Daimi'ye canan elveda

Benden benliğimi çalan yar gitti...>> 

 

 

Sevdiğim Gönülden Yadetme Ben

 

İnan ki gönülden severim seni

Sevdiğim gönülden yadetme beni

Seni bana vermiş Hazreti Gani

Sevdiğim gönülden yadetme beni

 

Aşk yeli ömrümü savurur ise

Hicran ateşiyle kavurur ise

Takdir beni senden ayırır ise

Sevdiğim gönülden yadetme beni

 

Gurbet ile gider belki gelmezem

Senden ayrılırsam yaşım silmezem

Korkaram dünyada murat almazam

Sevdiğim gönülden yadetme beni

 

Sen gülsün ben bülbül ederem zari

Yazık güllerini dereydim bari

Eğer terkedersem ben bu diyarı

Sevdiğim gönülden yadetme beni

 

Görmez misin Daimi'nin halini

Kimlere sildirem çeşmim selini

Özge yad ellere verme elini

Sevdiğim gönülden yadetme beni...>> 

 

 

Sırrını Yadlara Soyleyemezem

 

Ben bir güzel sevdim derunu candan

Sırrını yadlara söyleyemezem

Araşan menendi yoktur cihanda

Gayrılarla gönül eyleyemezem

 

Benim yarim bahçelerin gülüdür

Beni berdar eden zülfün telidir

Şu serimden esen aşkın yelidir

Gezip şu çölleri boylayamazam

 

Hakikat yoluna hile katılmaz

Mümin olan bu dergahtan atılmaz

Benim metanı her kişiye satılmaz

Her can ile pazar eyleyemezem

 

Şu gönlüm arzeder yare gitmeye

Şad oluben maksuduna yetmeye

Bülbül oldum dost bağında ötmeye

Derip güllerini yaylayamazam

 

Daimi derdim var dermanı neden

Dertli gönlüm ağlar figanı neden

Feleğin bizlere tufanı neden

Yar ile dem devran eyleyemezem...>> 

 

 

Sinem Yareli Yareli

 

Aşkına düşeli ey yar

Sinem yareli yareli

Söyleyemem çok derdim var

Sinem yareli yareli

 

Derdin ile ölem mi yar

Ağlayıp ya gülem mi yar

Bu hicranla kalam mı yar

Sinem yareli yareli

 

Merhametsiz zalim ey yar

Hiç sormazsın halim ey yar

İyi bundan ölüm ey yar

Sinem yareli yareli

 

Yar mısın ağyar mı ey yar

Bu hal sana kar mı ey yar

Derde deva var mı ey yar

Sinem yareli yareli

 

Daimi'yi sormazsın yar

Müşkül halim görmezsin yar

Muradımı vermezsin yar

Sinem yareli yareli...>> 

 

 

Sinemde Yareler Açıyor Bazı

 

Ne imiş o yarin maksadı benden

Bakmayıp bizlerden kaçıyor bazı

Sevmişem o yari can ile tenden

Sinemde yareler açıyor bazı

 

Yitirdim o yari bulayım nerde

Düşürdü özümü onulmaz derde

Gönlüm müptekardır çehre-i zerde

Başıma ataşlar saçıyor bazı

 

Gül içindir ahu zarı bülbülün

Yar boyuna benzer dalı sümbülün

Saati saate uymaz gönü lün

Kati yükseklerden uçuyor bazı

 

Düştüm sevdasına yanarım ben nar

Erdirsin maksuda Hazreti Cebbar

Hasılı bir yerde etmiyor karar

Göç edip katerin göçüyor bazı

 

Daimi şu halim doğru hal değil

İçtiğim zehirdir şeker bal değil

Gönlümün gittiği erkan yol değil

Güzeli çirkinden seçiyor bazı...>> 

 

 

Şah İmam Hüseyin Bendegahıyem

 

Hakikat nazar kıl efkarımıza

Şah İmam Hüseyin bendegahiyem

Yad iller giremez pazarımıza

Şah İmam Hüseyin bendegahiyem

 

Yüce dağ başları duman kar oldu

Şu geniş dünyalar başa dar oldu

İşim bülbül gibi ahüzar oldu

Şah İmam Hüseyin bendegahiyem

 

Ne kara yazılmış alnım yazısı

Asla yüreğimden çıkmaz sızısı

Fadime Ana'nın körpe kuzusu

Şah İmam Hüseyin bendegahiyem

 

Defettim gafleti attım kederi

Verdim pir yoluna can ile seri

Muhammet Ali'nin çeşmi enveri

Şah İmam Hüseyin bendegahiyem

 

Daimi'yim daim yandım aşkına

İmdat eyler fakir ile düşküne

Şu illerde döndüm deli şaşkına

Şah İmam Hüseyin bendegahiyem...>> 

 

 

Şu Fani Dünyadan Göçtü De Gitti

 

Gönlümün devası Piri Piranım

Şu fani dünyadan göçtü de gitti

Gönlümün bağında suna ceylanım

Körpe kuzuların kaçtı da gitti

 

Takdir böyle yazmış ezel dünyada

Konan göçer elbet kalmaz dünyada

Yarene ahbaba etti elveda

Rutnzu hayal gibi geçti de gitti

 

Dokuz yüz kırksekiz erişti vade

Dertler tazelendi oldu ziyade

Nice bin zar ile halim ifade

Ecel peymanesin içti de gitti

 

Cümle muhibbanlar çektiler yası

Kenci nihan oldu hasların hası

Gönlümün süruru çeşmim cilası

Başıma ateşler saçtı da gitti

 

Daimi'yim asla kalmam gümanda

Er olanlar ölmez göçer bu handa

Sam yel esti güller soldu gülşanda

Bülbül bağımızdan uçtu da gitti...>> 

 

 

Temelim Muhammet Mekanım Ali

 

Aşkına düşeli yandım kül oldum

Derdimdir Muhammet dermanım Ali

Elin tutup bir mürşide kul oldum

Yolumdur Muhammet erkanım Ali

 

Hakikat bezmine kadim şah olan

Cümle müminlere kıblegah olan

Tarikat elinde mihri mah olan

Demimdir Muhammet devranım Ali

 

Mümin olur kör nefisten sakınan

Muhabbetin güllerini takınan

Dört kitabın beş yerinde okunan

Bağımdır Muhammet reyhanım Ali

 

Bir mihnet eyledim şahlar şahına

Düzdüm katerimi aşkın rahına

Yüzümü sürmüşem dost dergahına

Üstadım Muhammet burhanım Ali

 

Daimi'yim gördüm hakkın yolunu

Derdim dost bağının gonca gülünü

Teslim olup tuttum pirin elini

Temelim Muhammet mekanım Ali...>> 

 

 

Tutuldu Dillerim Lal Diyemedim

 

Bir güzel göz ile bir işmar verdi

Gel otur sultanım gel diyemedim

Attı yaşmağını içeri girdi

Tutuldu dillerim lal diyemedim

 

Mahzun mahzun baktı bir iç çekerek

Ahu gözlerinden inci dökerek

Oturdu karşıma boyun bükerek

Nedir bu sendeki hal diyemedim

 

Sağından solundan iki bölük saç

Bir elinde testi birinde bakraç

Baş eğdi önüne gayet utangaç

Niçin yanakların al diyemedim

 

Oturduğu yerde öylece kaldı

Buğulu gözleri hülyaya daldı

Kalktı testisini eline aldı

Sen onu başıma çal diyemedim .

 

Daimi'yim güzel canlar yakıyor

Durgun nehir gibi durgun akıyor

On adım gidiyor geri bakıyor

Gitme biraz daha kal diyemedim

 

 

Tutuşup Yandığı Doğru Mu Bilmem

 

Seher yeli dost ilinden gelirsen

Gurbette kaldığı doğru mu bilmem

Ehli halsin sen halımı bilirsen

Sararıp solduğu doğru mu bilmem

 

Bakmaz mısın gözlerimin yaşına

Kahpe felek zulmü etti başına

Gurbet elde mezarının taşına

Baykuşlar konduğu doğru mu bilmem

 

Daimi'yim nedir bunun çaresi

Arttı yüreğimin derdi yaresi

Takdiri bariden baka çırası

Tutuşup yandığı doğrumu bilmem...>> 

 

 

Vallahi

 

Muhabbet eyledim sadık yar ile

Hakkın nefesini duydum vallahi

Teslim oldum dosta külli var ile

Bir Pir'i muğana uydum vallahi

 

İkrar verdim Pir'e dönmezem haşa

Gör ki neler geldi bu garip başa

Ar namus şişesin çalmışam taşa

Melamet hırkasın giydim vallahi

 

Yüceli gönlümü sakin eyledi

Güruhi Naciye yakın eyledi

Pirim kulağıma telkin eyledi

Ezazil libasın soydum vallahi

 

Uyandı Gaziler çıraklar yandı

Pirler dolusundan içenler kandı

Didar gösterdiler zihnim bulandı

Aklımı fikrimi yaydım vallahi

 

Çoktur Daimi'nin hal ızdırabı

Görülür bizlere aşkın hesabı

Yarin mah yüzünden açtım nikabı

Çifte benlerini saydım vallahi...>> 

 

 

Yamandır Yar Yarası

 

Yarası yar yarası

Yamandır yar yarası

Beni candan bezdirir

Yüreğimin yarası

 

Yarası dil yarası

Almaz fitil yarası

Her bir yara sağalır

Sağalmaz dil yarası

 

Kömüre yar kömüre

Gözler benzer kömüre

Ateşin yaktı beni

Döndüm kara kömüre

 

Toruna mert toruna

Düşeydik mert toruna

Mert torundan kaçarken

Düştük namert toruna

 

Daimi'yim al beni

Yere düştüm al beni

Sen kasap ol ben deri

Taştan taşa çal beni...>> 

 

 

Yar Deyi

 

Bir güzelin aşkı çoş eder beni

Deli gönlüm durmaz ağlar yar deyi

Kara sevdalara düş eder beni

Çeşni im in yaşları çağlar yar deyi

 

Benim yarim güzellerin başıdır

Umman'da bulunan gevher taşıdır

Beni büryan eden aşk ataşıdır

Yakıp ciğerimi dağlar yar deyi

 

Şu yalan dünyada gülmedim asla

Herkes devranında ben kaldım yasla

Sinem parelendi hicranla pasla

Al yerine kara bağlar yar deyi

 

Benim yarim güzellerin güzeli

Şu ömrümün bağı döktü gazeli

Şu gurbet illeri gezdim gezeli

Eridi yürekte yağlar yar deyi

 

Daimi sabreyle derde cefaya

Ahir bir gün gönlün erer sefaya

Mecnun olup düştüm çöle sahraya

Ak duman bürümüş dağlar yar deyi...>> 

 

 

Yar Güle Güle Dost Güle Güle

 

Gider isen bizim elden

Yar güle güle dost güle güle

Doyulamaz tatlı dilden

Gel güle güle sar güle güle

 

Biz gideriz yolumuza

Sar kolların boynumuza

Soyunup gir koynumuza

Gel güle güle gir güle güle

 

Susa deli gönül susa

Def olunsun gam ve gussa

Tatlı leblerinden buse

Al güle güle ver güle güle

 

Bülbül arar dalımızı

Dermek ister gülümüzü

Ela gözlüm halimizi

Sor güle güle gör güle güle 

 

Daimi der coşumuzu

Bahar eyle kışımızı

Ağlar isek yaşımızı

Gel güle güle sil güle güle...>> 

 

 

Yar Seni

 

Ersem muradıma gülsem şad olsam

Alıp şu sineme sarsam yar seni

Başım koyup dizlerine uyusam

Bir tenhacık yerde görsem yar seni

 

Tükendi dermanım bir şikest oldum

Çok aradım nazlı yare rast oldum

Gonca mısın reyhan ile mest oldum

Dallar arasında dersem yar seni

 

Sevdan girer bu fakirin kanına

Aşığı ağlatmak düşmez şanına

Her gece uyusam ak gerdanına

Aşk muhabbet ile yorsam yar seni

 

Aşığım yanarım hep canan diye

Yoluna can kıldım tercüman diye

Takdim eder bana bir mercan diye

Varıp bir sarraftan sorsam yar seni

 

Daimi'yim aklım alıcı diye

Aşk ile sinemi delici diye

Bir uğrudur gönül çalıcı diye

Şol Arabistan'a sürsem yar seni...>> 

 

 

Yarın Yaylasını Yaylayamadım

 

Çadır kurdum yüce dağlar başına

Yarin yaylasını yaylayamadım

Düştü gönlüm dalgasına coşuna

Derin göllerini boylayamadım

 

Ferhat gibi koyaklarda ünledim

Yankılandı kayaları dinledim

Yar yanında inim inim inledim

Ben aşkımı ona söyleyemedim

 

Daimi'yim gam doldurdum testime

Göçtü canan eremedim mestime

Ben kaçtıkça dertler geldi üstüme

Ben bu dertlerimi paylaşamadım...>> 

 

 

Yetiş Hacı Bektaş Gel İmdat Eyle

 

Ruhumuz inandı içtiğim demde

Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle

Kurtulmuyor başım efkarı gamda

Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle

 

Bu zaman kulları yoldan azarlar

Haktan korkmayıp da erkan bozarlar

Adam düşürmeye kuyu kazarlar

Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle

 

Geldi zulmet bastı bu zaman kula

Hiç giden kalmadı erkana yola

İmanı satarlar akçaya pula

Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle

 

Akibet bu kula kopar bir afat

Evladı Ali'ye yoktur itikat

Şimdiki insana olmaz itimat

Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle

 

Hocalar ters okur Kuran hecesiz

Dünyada nideyim varı yücesiz

Daimi bülbüldür gezer goncasız

Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle...>> 

 

 

Yetiş Hacı Bektaş Veli

 

Ayırma bizi katerden

Medet senden Pirim Ali

Mahrum eyleme didardan

Medet senden Pirim Ali

Yetiş Hacı Bektaş Veli

 

Münkürü nara yandıran

Aşıkları uyandıran

Ruhumuzu inandıran

Medet senden Pirim Ali

Yetiş Hacı Bektaş Veli

 

Miinkür olan kalır matta

Ayırma doğru sıfatta

Koyma bizi arasatta

Medet senden Pirim Ali

Yetiş Hacı Bektaş Veli

 

Müminlerin yolusun sen

Muhammed'in gülüsün sen

Rahmeti bol ulusun sen

Medet senden Pirim Ali

Yetiş Hacı Bektaş Veli

 

Daimi der günümüz var

Kötülere kinimiz var

Senden özge kimimiz var

Medet senden Pirim Ali

Yetiş Hacı Bektaş Veli...>> 

 

 

Yetiş Neredesin Car Ali Ali

 

Ovada bitişen sümbüller gibi

Sardı dört yanımı har Ali Ali

Yavrusun yitirmiş bülbüller gibi

Aldı şu gönlümü zar Ali Ali

 

Kaldı dertli gönlüm virane gibi

Kaybettim aklımı divane gibi

Ruzu şeb dönerim pervane gibi

Yaktı şu özümü nar Ali Ali

 

Şu devran çağında ömrüm bitirme

Şu garip başımı derde yetirme

Muhannetin kapusuna götürme

Yetiş neredesin car Ali Ali

 

Güz geldi dağları duman bürüdü

Çeşmin yaşı sel sel oldu yürüdü

Yazık gazel düştü dalım çürüdü

Kurudu bağımda har Ali Ali

 

Dertli Daimi'yim söyler yazarım

Hak bilir ki şirin candan bezerim

Nazlı sevdiğimden ayrı gezerim

Beni aşka saldı yar Ali Ali...>> 

 

 

Yüz Sürüp Secdeye İner Hû Deyi

 

Mürşit huzurunda ayini Cem'de

Sakiler badeyi sunar hu deyi

Şakıyan bülbüller bağı gülşende

Gülün çevresine konar hu deyi

 

Muhabbet ehlidir başların tacı

Gerçeğin özüdür hakkın miracı

İnsanlar kıbledir varanlar hacı

Yüz sürüp secdeye iner hu deyi

 

Gerçek aşık olan gider yolunca

Damla damla bir kaseye dolunca

Bir Mevlana gibi Şemsi bulunca

Pervaneler gibi döner hu deyi

 

Arayıp da kendi kendin bulanlar

Marifet suyuyla yunmuş olanlar

Bir Ulu Dergah'ta Yunus olanlar

İçer dolusunu konar hu deyi

 

Daimi'yim gönüllerin nakkaşı

İnkar ehli ile verdi savaşı

Pirlerin pirini HACI BEKTAŞ'ı

Uyanır seherde anar hu deyi...>> 

 

 

Zannettim Cennete Girdim Bu Sabah

 

Bir vakti seherde seyran eyledim

Bir mahitabana erdim bu sabah

Gönül hanesinde mehman eyledim

Yüzüm damenine sürdüm bu sabah

 

Arif olan bilir aşkın halini

Mevlam var eylemiş hup kemalini

Hamdülillah gördüm dost cemalini

Zannettim cennete girdim bu sabah

 

Arif olan ancak çözer bu bağı

Çeşmimin surürü gönül durağı

Çok şükür şen oldu aşkın otağı

Erenler gülünü derdim bu sabah

 

O sultandır ben olmuşum gedası

İnayet kıl alemlerin Hudası

Enel Hak'tır dilimizin sedası

Mansurun darına durdum bu sabah

 

Dertli Daimi'yim yar ile yarım

Yare yar oldumsa ne bahtiyarım

Gül verdim gül aldım açtım pazarım

Ol veçhi kudreti gördüm bu sabah