Aşık Hassöğ (İsyani)

 1870'lerde köye yerleşenlerden birisi de İsyani'nin babası Mehmet Ağadır. İsyani kendinden önce köye aşıklık geleneğini sürdüren ve Sarı Saltık evlatlarından olan Deli Derviş'ten ders almıştır. İsyani, bu köyden Bacı adında bir kadınla evlenmiş, oğlu olduysa da yaşamamıştır.

 

İsyani'nin kendi bestelediği deyişlerinin olduğu söylenmekle birlikte bir mecmua halinde toplanmadığı için elimizde iki deyişi bulunmaktadır.

Aşık Hassöğ geçimini halk arasında aşıklık yaparak sağlamıştır.

Aşık Hassöğ İsyani mahlasını ise şundan ötürü almıştır. Kendisi Bektaşi tarikatına mensup bir kişiydi. Ama bu tarikatın koyduğu bazı yasaklara uymadığından tarikat tarafından cezalandırılarak 12 yıl süreyle tarikattan uzaklaştırılmıştır. Kendisinin bu tarikata olan aşırı tutkusu kendisine verilen bu cezanın kahrıyla isyan etmiş ve bundan dolayı da İsyani mahlasını kullanmıştır. Aşağıdaki deyişi ile de bu tarikata olan aşırı bağlılığını ve tarikat ehline yalvarışını dile getirmektedir. Kendisine özgü uslubunu dört dörtlük üzerine kurmuş, o zamanki divan şairlerinden az da olsa etkilenmiştir.

 

Bağlamasını içtenlikle çaldığı zamanlar, sazının ucuna bahçesinde yaşayan bir bülbülün gelerek konduğu söylenir. 

 

İsyani 1914 seferberliğinde köyde 75 yaşlarındayken ölmüştür. Bu aşık Sivas ve Malatya illerine ait alevi köylerde o zaman isim yapmış, tarikat ehli olan bir aşık olarak bilinir.

 

 

Mürvet günahımı elime aldım

Yüzü benli Şah İbrahim elaman

Sailem kapına mürvete geldim

Yüzü benli Şah İbrahim elaman

 

 

Eğdin kametimi büktün belimi

Kesemedim eteginden elimi

Senden başka kime arz edem halimi

Yüzü benli şah ibrahim elaman

 

 

Deli gönül aşkın atına bindi

Aşkın şarabını içiben kandı

Mürvet umudumuz sana dayandı

Yüzü benli şah ibrahim elaman

 

 

Bakmadan dünyayı seyredip gören

Dileyen kuluna muradın veren

İsyaniyi dardar buğdan kurtaran

Yüzü benli şah İbrahim elaman 

 

 

 

Ziyaret eylesem hublar şahını

Elveda Musayı Kazım elveda

Tegerru kılalım hak dergahına

Elveda Musayı Kazım elveda

 

 

Hindile Yemene bir nazar etmiş

Bağdat diyarını nura garg etmiş

Mürvet diyenlerin carına yetmiş

Elveda Musayı Kazım elveda

 

 

Yek nazarda şu Aleme bakıyor

Dergahında miski amber kokuyor

İmam Hüseyinin kanı akıyor

Elveda Musayı Kazım elveda

 

 

Etvacın koymaya eri gecine

Gönül mürvet eyle gelmez gücüne

Almış Ali Ekberi ayak ucuna

Elveda Musayı Kazım elveda

 

 

Bu çark döner ömrüm erer zevale

Sıtk ile çağırak ceddi delalı

Celal Abbas üstümüze havale

Elveda Musayı Kazım elveda

 

 

Rüyamda da böyle gördüm düşümü

Tutu edem toprağını taşını

Hür şehidin ayağına başımı

Elveda Musayı Kazım elveda

 

 

Ali'dendir İmam Hasan Askeri

Mehdi de dir Aşıkların haberi

Mahrum etme bu isyanı kemteri

Elveda Musayı Kazım elveda