Aşık Emsali

 Aşık Emsali©

1900-1978.  Kangal'ın Sekiliyurt (şimdiki adı Sarıpınar) köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Soyadı yasasından sonra Turgut soyadını aldı.

Aşık Emsali Konya'da öldü ve orada toprağa verildi.

Merhaba

 

Merhaba ey aşıkan-ı dil rubalar merhaba

Merhaba ey muhibba-yı mihribalar merhaba

Çoktan beri arzulardık biz sizi görmek için

Can u dilden öz gönülden ehibbalar merhaba

 

Bu diyara azm eyleyip gelmekte sebep nedir

Bu güzel teşrifinize bais-i esbap nedir

Herkes fark eylemez bunu dost nedir ahbap nedir

Erbab-ı şi’r-i tabiat üdebalar merhaba

 

Terk-i vatan eylemekte yar mıdır muradınız

Ta kasib-i dünya için kar mıdır muradınız

Ya idare darlığından çar mıdır muradınız

Şerh eyleyin bize bir bir şehribalar merhaba

 

Ad u mahlasınız kimdir imzanız nedir sizin

Eliniz vilayetiniz kazanız nedir sizin

Emsali’ye çektirecek cezanız nedir sizin

Ta ata Adem Havva’dan akrabalar merhaba

 

 

 

Selam Söyle

 

Bad-ı saba gül yüzlümü görürsen

Şah u hünkarıma var selam söyle

Öz canım uğruna eylerim caba

Kıymetli yarıma var selam söyle

 

Benden selam söyle o ağ güllüme

Selvi kametlime ince bellime

Tirendaz tabyaya dudu dillime

Hulk-ı kibarıma var selam söyle

 

Benden selam söyle kutb-ı devrana

Hurşit ziya gibi mah-ı tabana

Şeyda bülbül gibi düştüm figana

Gül-i ruhsarıma var selam söyle

 

Bad-ı saba halim deme yaman ha

Ebr u zülfe dokunmasın duman ha

Emsali'yi unutmasın aman ha

Sadık ikrarıma var selam söyle